Skip to main content

  Ang Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières (MSF) ay isang pandaigdigang medikal na organisasyon, na kumikilos para sa kapakanan ng tao.

  Nagdadala kami ng makakasagip-buhay na emergency medical humanitarian aid para sa mga taong apektado ng mga armadong labanan, epidemya, pandemya, mga natural na kalamidad, at pagkakabukod sa pangangalagang pangkalusugan. Basahin ang ilan sa mga isyung tinututukan ng aming medical teams sa higit na 70 bansa. 

  Pagtulong sa COVID-19 Pandemya
  Pagtulong sa COVID-19 Pandemya
  Mga Natural na Kalamidad
  Mga Natural na Kalamidad
  Reproductive Healthcare
  Reproductive Healthcare
  Ang Krisis ng mga Rohingya Refugees
  Ang Krisis ng mga Rohingya Refugees