Skip to main content

  Ang Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières (MSF) ay isang pandaigdigang medikal na organisasyon, na kumikilos para sa kapakanan ng tao.

  Nagdadala kami ng makakasagip-buhay na emergency medical humanitarian aid para sa mga taong apektado ng mga armadong labanan, epidemya, pandemya, mga natural na kalamidad, at pagkakabukod sa pangangalagang pangkalusugan. Basahin ang ilan sa mga isyung tinututukan ng aming medical teams sa higit na 70 bansa. 

  Pagtulong sa COVID-19 Pandemya
  Pagtulong sa COVID-19 Pandemya
  Mga Natural na Kalamidad
  Mga Natural na Kalamidad
  Reproductive Healthcare
  Reproductive Healthcare
  Alalahanin ang mga Rohingya
  Alalahanin ang mga Rohingya
  Nakakahawa, Pero Nagagapi
  Nakakahawa, Pero Nagagapi
  Eto ang mga kailangan ninyong malaman tungkol sa hepatitis c, tigdas, at tuberculosis.
  Mental Health: Ang Nakatagong Emergency
  Mental Health: Ang Nakatagong Emergency
  Ngayon, lalo na sa panahong ito, nabibigyang-pansin na rin ang kahalagahan ng pangangalaga ng ating mga isipan.