Skip to main content

  Mga isyung binibigyang pansin

  Ang Doctors Without Borders / Médecins Sans Frontières (MSF) ay isang pandaigdigang medikal at makataong organisasyon. Magbasa tungkol sa aming mga gawain sa paghatid ng emergency aid para sa mga taong apektado ng mga armadong labanan, mga epidemya, pagkabukod sa pangangalagang pangkalusugan, at iba pang medical emergencies.

  Ang krisis ng mga Rohingya refugee
  Ang krisis ng mga Rohingya refugee
  Inuusig sa Myanmar, namumuhay nang nakapiit sa Bangladesh, biktima ng trafficking at namumuhay bilang mga ilegal na migrante sa Malaysia at sa iba ...
  Ang Alitan sa Sudan
  Ang Alitan sa Sudan
  Habang tumitindi ang labanan sa Sudan, ang Doctors Without Borders ay nagbibigay ng emergency medical aid.
  Pagtugon sa Emergency sa Ukraine
  Pagtugon sa Emergency sa Ukraine
  Tumutugon ang Doctors Without Borders sa krisis na kasalukuyang nagaganap sa Ukraine, nagbibigay ng emergency medical aid sa mga nangangailangan.
  Krisis sa Haiti
  Krisis sa Haiti
  Ang pagpapanatili ng pangangalagang pangkalusugan sa gitna ng matinding karahasan sa Haiti
  Lindol sa Türkiye-Syria
  Lindol sa Türkiye-Syria
  Mayroon kaming mga team na gumagamot sa mga pasyente, sumusuporta sa mga ospital, nagpapatakbo ng mga mobile clinic at nagbibigay ng mga relief ite...
  Baha sa Pakistan
  Baha sa Pakistan
  Dahil sa pagbaha ngayong panahon ng tag-ulan, ang Pakistan ay dumanas ng malawakang pagkasira na nakaapekto sa 33 milyong tao.
  Mga Natural na Kalamidad
  Mga Natural na Kalamidad
  Nakakahawa, Pero Nagagapi
  Nakakahawa, Pero Nagagapi
  Taon-taon, milyon-milyong tao ang namamatay dahil sa mga nakahahawang sakit na puwede namang maiwasan o magamot.
  Cholera
  Cholera
  Dumadami ang mga kaso ng cholera. Kasulukuyan kaming tumutugon sa Haiti, Syria at Lebanon.
  Ano ang ginagawa namin tungkol sa tuberculosis?
  Ano ang ginagawa namin tungkol sa tuberculosis?
  Ano ang ginagawa namin tungkol sa tigdas?
  Ano ang ginagawa namin tungkol sa tigdas?
  Nakakakita tayo ng nakababahalang pagdami ng mga kaso ng tigdas at ng mga outbreak sa Yemen, DRC, Somalia at sa mga lumilikas mula sa Sudan.
  Malnutrisyon
  Malnutrisyon
  Sa mga lugar na tulad ng Afghanistan, Yemen, Nigeria, at South Sudan, ang malnutrisyon ay umabot na sa kritikal na antas.
  Reproductive Healthcare
  Reproductive Healthcare
  Mental Health: Ang Nakatagong Emergency
  Mental Health: Ang Nakatagong Emergency
  Ang kalusugang pangkaisipan at ang psychosocial support ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan.
  Innovation: Nakakasagip ng Buhay
  Innovation: Nakakasagip ng Buhay
  Patuloy tayong sumusubok ng mga bagong pamamaraan upang matiyak ang de-kalidad na paggamot na nakabatay sa ebidensiya para sa ating mga pasyenteng ...
  Surgery at Pangangalaga para sa Trauma
  Surgery at Pangangalaga para sa Trauma
  Nagsasagawa kami ng surgery, o pag-oopera, at nagbibigay ng pangangalaga para sa trauma ng mga pasyenteng apektado ng mga alitan, o may kondisyong ...