Skip to main content

  Makipag-ugnayan sa amin

  Para sa donasyon at katanungan sa fundraising, magpadala ng mensahe sa [email protected] o basahin ang aming frequently asked questions.

  Para sa impormasyong patungkol sa trabaho at recruitment, pumunta sa aming careers section.  

  Para sa mga katanungan mula sa mga miyembro ng media o kahilingang makapanayam ang MSF, kontakin ang aming media team

  General Enquiries
  Mga Katanungan mula sa Media

  Para sa mga general enquiries, magpadala ng inyong katanungan gamit ang form sa ibaba.  
   

  Para sa mga miyembro ng media na may mga katanungan o gusto ng makakapanayam mula sa aming organisasyon, lalo na tungkol sa mga proyekto at programa ng  Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières (MSF) sa Southeast Asia and Pacific, paki-email kami sa [email protected]

  Maaari ninyo ring kontakin si:

  Polly Cunanan 
  Regional Communications Manager 
  T | (852) 2959 4256
  E | [email protected]