Skip to main content

  Basahin ang mga aktibidad ng Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières (MSF) sa Asya Pasipiko. 

  Doctors Without Borders sa Indonesia
  Doctors Without Borders sa Indonesia
  Nagsimulang magtrabaho ang Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières (MSF) sa Indonesia noong 1995 bilang tugon sa mga pa...
  Doctors Without Borders sa Malaysia
  Doctors Without Borders sa Malaysia
  Mula pa noong 2015, nagbibigay na ang Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières (MSF) ng pangangalagang pangkalusugan sa mga refugees, asylu...
  Doctors Without Borders sa Pilipinas
  Doctors Without Borders sa Pilipinas
  Nagsimula ang Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières (MSF) sa Pilipinas noong 1984. Mula noon, nagtrabaho kami sa Luzon, Visayas at Minda...