Skip to main content

  Makipag-ugnayan sa amin online o sa social media

  Ang Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières (MSF) ay laging naghahanap ng mga bagong paraan upang makipag-ugnayan sa mga tao. Nais naming ibahagi ang mga istorya ng mga pasyente at staff, pati na rin mga balita tungkol sa aming mga proyekto. Ang pagbahagi ng mga kuwentong ito ay maaaring maging kasinghalaga ng pagbibigay ng makasagip-buhay na suportang medikal. Salamat sa social media, matutulungan ninyo kaming gawin ito nang mas madali kaysa dati.

  Ang aming mga social media channels ay may mga balita at kuwento mula sa aming mga proyekto  sa iba’t ibang bahagi ng mundo. Sa pag-share sa mga kuwentong ito, tumutulong ka ring itaas ang kamalayan tungkol sa mga taong nangangailangan ng tulong medikal dahil sa mga natural na kalamidad, armadong labanan, epidemya, at pagkakabukod sa pangangalagang pangkalusugan. Bisitahin ang aming website at sundan kami sa social media! 

  Asia Pacific

  Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | LinkedIn

  Indonesia

  Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

  Malaysia

  Facebook | Instagram | Twitter | YouTube

  Philippines

  Facebook | Instagram | Twitter | YouTube 

  Thailand

  Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | Line