Skip to main content

  Suportahan Kami

  Maraming paraan na pwedeng tumulong at matuto tungkol sa Doctors Without Borders. Alamin ang mga detalye ng mga event. Sundan kami sa social media. Maaari ding alamin ang iba pang paraan kung paano suportahan ang Doctors Without Borders.

  Dumalo sa aming event
  Dumalo sa aming event
  Maari kayong magpakita ng suporta para sa Doctors Without Borders sa pamamagitan ng pagdalo o pakikilahok sa aming events.
  Mag-imbita ng speaker
  Mag-imbita ng speaker
  Ang Doctors Without Borders ay regular na nagpapadala ng tagapagsalita sa mga presentations sa buong rehiyon.
  Sundan kami sa social media
  Sundan kami sa social media
  Makipag-ugnayan sa aming social media channels sa rehiyon ng Asya Pasipiko.
  Mag-subscribe sa updates
  Mag-subscribe sa updates
  Mag-subscribe upang makatanggap ng mga balita tungkol sa aming gawain.