Skip to main content
  The impact of the earthquake on 6 February 2023. Idlib province, Northwestern Syria. Syria, 2023. © Omar Haj Kadour

  Lindol sa Türkiye-Syria

  Pinalaki ng Doctors Without Borders ang pagtugon nito

  Mayroon kaming mga team na gumagamot sa mga pasyente, sumusuporta sa mga ospital, nagpapatakbo ng mga mobile clinic at nagbibigay ng mga relief item sa mga pinaka-apektado ng malalakas na mga lindol.

  Tinamaan ng malakas na lindol ang Türkiye and Syria

  Matapos ang pagyanig ng malalakas na lindol sa timog na bahagi ng Türkiye at sa hilagang kanlurang bahagi ng Syria noong Pebrero 6, ang Doctors Without Borders / Médecins Sans Frontières (MSF), na dati nang sumusuporta sa populasyon ng hilagang kanlurang Syria, ay nagpakilos ng kanilang team at ng mga katuwang nila sa bansa upang matugunan ang dumaraming pangangailangan sa naturang lugar. Libu-libo ang sugatan, at libu-libo ang nasawi sa parehong bansa.

  Ang pinakahuling ulat

  Ang aming pagtugon sa Syria hanggang Marso 27, 2023: 84,810 relief items ang naipamahagi, 23,790 na konsultasyon ang isinagawa sa mga mobile clinic, 6,000 na konsultasyon naman ang isinagawa kaugnay ng kalusugang pangkaisipan, 35 tonelada ng medical supplies na ang naibigay bilang donasyon at 32 ospital ang nasuportahan.

  Lahat ng relief activities ng Doctors Without Borders sa Türkiye ay isinasagawa sa pakikipagtulungan ng mga lokal na grupo. Ang pagtugon sa Türkiye hanggang Marso 24, 2023: 7,668 na tao ang dumalo sa mga psychosocial activity, 25,666 na mga hygiene kit na ang naipamahagi, 6,809 winter kit na ang naipamahagi, 167 na palikuran at 22 na showers ang ibinigay, 743,850 na litro ng  tubig ang dinala, 54 tangke ng tubig na ang naibigay, 99,923 na mga pitsel ng tubig ang naipamahagi, 2,058 na mga power bank ang naipamahagi, 40 tonelada ng mga prutas at gulay ang ibinigay, 267 tolda ang ibinigay, 3,109 tarpaulin na ang naipamahagi, 36,843 na mga kumot ang naipamahagi, 50.5 tonelada ng  panggatong na kahoy ang naipamahagi, 10,614 na lampin na ang naipamahagi, 10,500 na jerrycan para sa tubig ang naipamahagi, at 14,003 na kasuotang panloob ang naipamahagi.

  Mga Pinakabagong Ulat

  Nabubuhay sa gitna ng mga durog na labi: Ang Syria at Türkiye, pagkatapos ng isang buwan
  Nabubuhay sa gitna ng mga durog na labi: Ang Syria at Türkiye, pagkatapos ng isang buwan
  Noong ika-6 ng Pebrero, dalawang malakas na lindol na may magnitude na 7.8 at 7.6 ang yumanig sa Southcentral Türkiye at sa hilagang kanluran na bahag...
  Lindol sa Syria: "Puno ang mga ospital ng mga sugatan at mga namatay.”
  Lindol sa Syria: "Puno ang mga ospital ng mga sugatan at mga namatay.”
  Ayon sa mga huling tala, mahigit 35,000 na tao na ang namatay dahil sa mga lindol na yumanig sa Türkiye at Syria. Sa Northwest Syria, isang rehiyong n...
  Syria: Doctors Without Borders aid convoy para sa mga biktima ng paglindol, nakapasok na sa Northwest Syria
  Syria: Doctors Without Borders aid convoy para sa mga biktima ng paglindol, nakapasok na sa Northwest Syria
  Nanawagan ang Doctors Without Borders / Médecins Sans Frontières (MSF) para sa agarang pagdadagdag ng humanitarian supplies, na sa kasalukuyan ay ni h...
  Türkiye: "Sa pagtugon, mahalagang makibagay sa mga pangyayari dahil sa laki ng epekto ng sakunang ito."
  Türkiye: "Sa pagtugon, mahalagang makibagay sa mga pangyayari dahil sa laki ng epekto ng sakunang ito."
  Si Ricardo Martinez, logistics coordinator, ay pinuno ng isa sa mgaDoctors Without Borders /Médecins Sans Frontières(MSF) na unang dumating sa Türkiye...
  “Walang panahong maaaring sayangin sa pagtulong sa mga nakatira sa rehiyong ito."
  “Walang panahong maaaring sayangin sa pagtulong sa mga nakatira sa rehiyong ito."
  Ayon sa mga huling tala, ang mga lindol na yumanig sa Türkiye at Syria ay naging sanhi ng pagkamatay ng mahigit 35,000 na tao at nagdulot ng pinsala s...
  Sa loob lamang ng ilang oras, ang aming mga team ay nakagamot na ng mga 200 sugatan, at tumanggap ng 160 na nasawi sa mga pasilidad at klinika na pinapatakbo namin o di kaya’y sinusuportahan sa hilagang Idlib.
  Sebastien Gay, Head of Mission sa Syria

  Paano tumutugon ang Doctors Without Borders matapos ang mga lindol sa Syria? 

  Matagal nang kumikilos ang Doctors Without Borders sa Northwest at Northeast Syria kaya’t mabilis ang nagawa naming pagtugon sa marami sa mga apektadong lugar. Karamihan sa mga ito ay nasa Northwest Syria, habang ang Northeast Syria ay hindi gaanong apektado.

  Ginagawang angkop ng mga team ng Doctors Without Borders ang kanilang pagtugon sa Syria upang makapagbigay ng agarang relief at suportang medikal. Ang mga haligi noong unang araw ng pagtugon ay ang pagsuporta sa mga pasilidad medikal sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong na materyal at pagpapadala ng mga tao, ang pagpapadali ng paglilipat ng mga pasyente sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga ambulansya, at ang pagbibigay ng mga relief item sa mga apektadong tao.

  Ngayon, pinag-ibayo pa ng Doctors Without Borders ang pagsusumikap nito sa pagpapadala ng mga mobile clinic, pamamahagi ng mga relief item, pagpapatupad ng mga aktibidad na may kaugnayan sa tubig at sanitasyon at lohistika, at pagbibigay ng psychological first aid at suporta para sa kalusugang pangkaisipan. Dagdag pa rito, susuportahan ng Doctors Without Borders ang rehabilitasyon ng ilan sa mga apektadong pasilidad pangkalusugan.

  Mahahalagang datos hanggang Marso 27, 2023:

  • Mga napamahaging relief item: 84,810
  • Mga konsultasyon sa mobile clinic: 23,790
  • Bilang ng mga konsultasyon ukol sa kalusugang pangkaisipan: 6,000
  • Mga medikal supply na ibinigay bilang donasyon: 35 tons  
  • Mga sinuportahang ospital: 32

   

   

  NORTHWEST SYRIA

  Pagsuporta sa pagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan sa mga governorate ng Idlib at Aleppo: Bilang pangunahing pagtugon matapos ang mga paglindol, sinuportahan ng Doctors Without Borders ang 32 na ospital at pasilidad pangkalusugan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga donasyon na mga emergency kit, trauma kit, medical supplies, at mga kumot. Kasama rito ang mga pasilidad sa Idlib, Atmeh, Azaz, Afrin, Mare’, Bab El-Hawa, at iba pang mga bayan. Nagpadala rin kami ng mga medical staff, kabilang na ang mga surgeon, upang suportahan ang mga ospital na tumatanggap ng mga sugatan. 

  Sa 4 na pasilidad pangkalusugan (mga ospital at klinika) sa governorate ng Idlib, ginamot namin ang mga pasyenteng nasaktan, at dinagdagan namin ang kapasidad ng mga ospital na pinagtrabahuhan namin sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga tolda para sa triage sa mga ward sa labas. Dagdag pa rito, pinadala namin ang aming mga ambulansya at sinuportahan din namin ang karagdagang 90 na ambulansya upang mapadali ang paglipat ng mga pasyente na nangangailangan ng emergency assistance sa pinakamalapit na pasilidad pangkalusugan. Pagkatapos ng dalawang linggo, napag-ibayo namin ang aming mga pagsusumikap sa pagpapadala ng mga mobile clinic at sa pamamahagi ng mga relief item sa mga apektadong populasyon.

  Mga mobile clinic: Nagtayo kami ng 13 mobile clinics na aming pinadala sa ilang reception centres at sa iba’t ibang kampo sa Northwest Syria. Layunin naming makapagbigay ng serbisyong medikal sa mga taong apektado ng paglindol.

  Serbisyo para sa kalusugang pangkaisipan: Naglunsad ang aming mga team ng hotline para sa kalusugang pangkaisipan na abot-kamay ng maraming tao. Ipinagbigay-alam namin ito sa komunidad sa pamamagitan ng aming mga health promoter at mga mental health specialist. Dagdag pa rito, nagbibigay din kami ng mga serbisyo para sa kalusugang pangkaisipan sa aming mga mobile clinic at sa mga sentrong pangkalusugan na aming sinuportahan, at gumawa rin kami ng mga ligtas na lugar para sa mga aktibidad na maaaring maging libangan ng mga kababaihan at ng mga bata. Nagtatatag din kami ng isang Psycho-social Care Unit (PSCU) bilang estratehiya upang suportahan ang Doctors Without Borders staff pagkatapos ng krisis, dahil naapektuhan din sila ng trahedya.

  Pagbibigay ng suporta sa mga apektadong pamilya: Sa governorate ng Allepo, nakipagtulungan kami sa mga lokal na grupo upang mamahagi ng mga pagkain at kumot sa mahigit 500 na pamilya sa mga reception center sa Afrin, at 840 hygiene kits para sa mga taong nawalan ng tirahan at kasalukuyang namamalagi sa mga kampo sa may labas ng siyudad. Nagbigay din kami sa isang panaderya ng 20 tonelada ng harina at 5,000 na litro ng gasolina upang makagawa ng mga tinapay na maibibigay sa mga apektadong tao.

  Dagdag pa rito, 940 na pamilyang nawalan ng tirahan ang nakatanggap ng kit na puno ng mga kinakailangan nila tulad ng mga gamit pangkalinisan, gamit pangkusina, mga kumot, mga kutson at mga jerry can. 4366 na hygiene kits naman ang ipinamahagi sa 36 na kampo sa Sharran sa Aleppo. 

  Sa governorate ng Idlib naman, patuloy na namamahagi ang aming team ng mga kinakailangang gamit ng mga pinakaapektadong pamilya sa mahigit 200 na kampo. 150 na tolda at 2743 na kits ang naipamahagi noong Marso sa mga pamilyang nawalan ng mga tirahan dahil sa paglindol at kasalukuyang namamalagi sa  mga kampo sa Sarmada, Al-Dana, Marat Mersin at iba pang mga distrito. 30,900 na mga kumot ang naipamahagi na sa Northwest Syria.

  Ang pagbibigay ng agarang relief support sa mga taong apektado ng mga paglindol, lalo na ang mga walang tirahan ngayong taglamig, ay mananatiling prayoridad para sa aming team. Patuloy rin naming pag-aaralan ang mga pangangailangan nila upang maging angkop ang aming pagtugon.

  Pagtayo ng bagong maternity centre sa Jindires, Aleppo: Matapos ang pagkawasak ng maternity centre na sinuportahan ng Doctors Without Borders sa Jindires, tutulong ang Doctors Without Borders sa pagpapatayo ng bagong maternity centre na kapalit ng gumuho upang magkaroon ng ligtas at maginhawang lugar para sa panganganak.

  Mga aktibidad kaugnay ng water and sanitation: Sa governorate ng Idlib, nagsasagawa kami ng mga aktibidad kaugnay ng water and sanitation sa 18 na kampo para sa mga apektadong populasyon. Kasama rito ang rehabilitasyon ng mga palikuran, pagtatalaga ng mga trak na maghahatid ng tubig, paglalagay ng mga tangke ng tubig, at pagsuporta sa mga serbisyong kaugnay ng pagkolekta ng basura.

  Mga donasyon at materyal tulong para sa Northwest Syria: Upang ipagpatuloy ang aming pagsuporta, mula noong lumindol ay nagpasok ng 53 na trak ang Doctors Without Borders. Naglalaman ang mga trak ng mga tolda, mga kagamitan para sa taglamig at iba pang mga pangangailangan na aming ipinamahagi sa mga apektado ng mga paglindol. Dagdag pa rito, 35 na tonelada ng medical items ang iniangkat bilang paghahanda sa pagpapaibayo  ng aming pagtulong.  

  NORTHEAST SYRIA

  Ayon sa mga nagtatrabaho para sa mga proyekto namin sa Northeast Syria, walang malaking pinsala at wala ring mga nasaktan sa lugar nila dahil sa mga paglindol. Gayunpaman, kapag may oportunidad ay kumikilos ang mga team doon upang magbigay ng suporta sa mga naapektuhang lugar sa ibang bahagi ng Syria.  

  Ano ang ginagawa ng Doctors Without Borders sa Syria bago naganap ang mga lindol? 

  Sa Northwest Syria, sinusuportahan ng Doctors Without Borders ang pitong ospital. Kasama rito ang isang burn unit, at bukod sa 12 Primary Health Care Centres (PHCs) at tatlong ambulansiya para sa mga pasyenteng ililipat sa ibang pasilidad. Dagdag pa riyan, sinusuportahan ng Doctors Without Borders ang 11 mobile clinics na nagsisilbi sa mga kampo para sa internally displaced people. Nagpapatakbo rin ang Doctors Without Borders ng mga Water, Sanitation and Hygiene (WASH) activities sa halos 100 kampo ng mga IDP sa hilagang kanluran.  

  Sa Northeast Syria, nagpapatakbo kami ng primary healthcare clinic, mga programa ng NCDs, mobile wound care, at isang planta kung saan isinasagawa ang reverse osmosis upang mabigyan ang mga nasa kampo ng Al-Hol ng tubig na ligtas inumin. Sinusuportahan din ng Doctors Without Borders ang isang ospital, isang outpatient department (OPD), ER, nutrition programming, at sa kasalukuyan ay may isang team na nagsasagawa ng short-term influenza B intervention bilang tugon sa malaking bilang ng mga batang binabawian ng buhay. 

  Dagdag pa rito, mula noong idineklara ang outbreak ng cholera, nagsasagawa ang Doctors Without Borders ng mga community-based health promotion activity at nagbibigay ng pagsasanay para sa mga healthcare worker. Sinusuportahan din namin ang mga cholera treatment unit at ang mga oral rehydration point sa mga apektadong lugar sa Northwest at Northeast Syria. Sa kasalukuyan, nakaantabay lang ang mga aktibidad na ito dahil wala namang mga pasyente o malulubhang kaso na dumarating sa aming mga sinusuportahang pasilidad. Gayunpaman, patuloy naming  sinusubaybayan ang sitwasyon, at handa kaming tumugon sakaling may mangyari. 

  Paano tumutugon ang Doctors Without Borders matapos ang mga paglindol sa Türkiye? 

  Lahat ng relief activities ng Doctors Without Borders sa Türkiye ay ginagawa sa pakikipagtulungan sa mga lokal na grupo. Hindi rehistrado ang Doctors Without Borders sa Türkiye kaya ito ang modelong kailangan naming gamitin upang makatulong sa mga taong apektado ng trahedya.

  Mga mahahalagang datos hanggang hanggang Marso 24, 2023:   

  • 7,668 na tao ang dumalo sa mga psychosocial activity
  • 25,666 na hygiene kits ang naipamahagi
  • 6,809 na winter kits ang naipamahagi
  • 167 na toilets ang ibinigay
  • 22 na showers ang ibinigay
  • 743,850 na litro ng tubig ang inihatid
  • 54 na tangke ng tubig ang ibinigay
  • 99,923 na pitsel ng tubig ang naipamahagi
  • 2,058 na power banks ang naipamahagi
  • 40 na tonelada ng mga prutas at mga gulay ang ibinigay
  • 267 na tolda ang ibinigay
  • 3,109 na tarpaulins ang naipamahagi
  • 36,843 na kumot ang naipamahagi
  • 50.5 na tonelada ng mga panggatong na kahoy ang naipamahagi
  • 10,614 na lampin ang naipamahagi
  • 10,500 na jerrycans para sa tubig ang naipamahagi
  • 14,003 na kasuotang panloob ang naipamahagi

   

  Sinusuportahan ng Doctors Without Borders ang iba’t ibang lokal na non-governmental organisations sa Türkiye upang makapagbigay ng humanitarian relief sa mga taong apektado ng mga paglindol. Kabilang rito ang mga psychosocial intervention, pagpapaunlad ng water and sanitation at pamamahagi ng mga relief item at mga donasyon, habang nagbabago ang sitwasyon ng humanitarian emergency. 

  Kasama sa mga psychosocial activities para sa apektadong populasyon at mga boluntaryo ang mga sesyon para sa mga indibidwal at para sa mga grupo, pati na rin ang pagbibigay ng mga materyales na pangturo sa mga psycho-social workshop. Sa ibang mga lugar naman tulad ng Adıyaman at Malatya, sinusuportahan ang mga lokal na organisasyon sa pagsasaayos ng mga lugar na malinis, ligtas at maginhawa, kung saan makakakuha sila ng ng psychosocial support, makakagamit ng mga shower at palikuran, washing machines, charging docks, at iba pang serbisyo.  

  Sumuporta at patuloy na sumusuporta ang Doctors Without Borders sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga donasyon at pamamahagi ng mga medical materials, pagkain, tubig at mga logistical supplies, pati na rin sampu-sampung libong relief items, gaya ng mga hygiene kit, kumot, kalan, at mga  kasuotang panloob. Atin ding sinosolusyonan ang mga matitinding pangangailangan sa water and sanitation sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga paliguan at palikuran, at pagpupunong muli ng mga tangke ng tubig sa mga pansamantalang kampo. 
   

  Napakalimitado ng ating nakikitang pangangailangang medikal. Alam nating naapektuhan ng paglindol ang dalawang ospital. Ang mga awtoridad ay nakikipag-ugnayan na sa mga blood bank para sa kapakanan ng mga unang pasyente sa araw na ito. Sa mga darating na araw ay makakakuha tayo ng mas maraming impormasyon. Sa ngayon, maaari nating ikumpirma na tayo’y magtutuon sa pamamahagi ng masisilungan, non-food items (NFI), mga kumot, at mga damit. Lahat ng suportang ito sa Turkiye ay isasagawa sa tulong ng ating katuwang, ang International Blue Crescent, na ating nakatrabaho noong lumindol sa Izmir noong 2020.
  Michel Lacharité, Head, Emergency Desk

  Nananatiling bukas ang Doctors Without Borders sa pakikipag-ugnayan sa mga awtoridad ng hilagang kanlurang Syria at ng Türkiye upang makapagbigay kami ng tulong kung saan kinakailangan. 

  View of Kahramanmaraş after the earthquakes. Türkiye, February 2023. © International Blue Crescent

  Kahramanmaraş, pagkatapos ng mga lindol. Türkiye, Pebrero 2023. © International Blue Crescent

  View of Idlib province, Northwestern Syria.Syria, February 2023. © Omar Haj Kadour

  Idlib province, hilagang kanlurang Syria. Syria, Pebrero 2023. © Omar Haj Kadour

  Susuportahan mo ba ang aming tugon sa krisis?

  Tulungan ninyo kaming makapagbigay ng pangangalagang medikal na sasagip sa buhay ng mga biktima ng paglindol sa Türkiye o Syria. Suportahan kami sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon ngayon.