Skip to main content
  Palestinian Territories, October 2023 © Mahmud Hams/AFP

  Gaza:

  Paano sagipin ang mga nabubuhay sa digmaan?

  Mahigit isang milyong tao ang nasa Rafah, at hindi sila makalikas.

  Kami ay naghahatid ng humanitarian na pagtulong medikal, na may kasarinlan at walang kinikilingan, para sa mga taong nangangailangan nito.

  Sa higit na 70 na bansa, ang Doctors Without Borders ay tumutulong sa mga taong apektado ng mga armadong labanan, epidemya, pandemya, mga natural na kalamidad, at pagkakabukod sa pangangalagang pangkalusugan.

  location
  72+

  Mga lugar at bansa kung saan mayroon kaming mga proyektong humanitarian

  ste
  16,272,300

  Nagsagawa ng medikal na konsultasyon ang aming mga humanitarian teams

  hos
  1,214,100

  Mga pasyenteng na-admit sa mga ospital o klinika ng MSF sa buong mundo

  *Mga bilang mula sa pinakahuling International Activity Report

  Pinakabagong Balita

  Sudan: Napilitan ang Doctors Without Borders na isuspinde ang suporta para sa Wad Madani dahil sa mga paghadlang at panliligalig
  Sudan: Napilitan ang Doctors Without Borders na isuspinde ang suporta para sa Wad Madani dahil sa mga paghadlang at panliligalig
  Ang mga kagyat na pangangailangan ng mga tao sa Wad Madani ay nakababahala at hindi natutugunan, subalit kinailangan pa rin ng Doctors Without Bord...
  Sudan: Inuudyukan ng Doctors Without Borders na protektahan ang mga sibilyan at mga ospital matapos ang pagbobomba malapit sa paediatric hospital
  Sudan: Inuudyukan ng Doctors Without Borders na protektahan ang mga sibilyan at mga ospital matapos ang pagbobomba malapit sa paediatric hospital
  Isang airstrike ang tumama malapit sa paediatric hospital ng Doctors Without Borders. Dahil dito, dalawang bata ang namatay at ang gusali ay nawasa...
  West Bank: Nahaharap ang mga Palestino sa tumitinding karahasan at paghihigpit
  West Bank: Nahaharap ang mga Palestino sa tumitinding karahasan at paghihigpit
  Ang mga Palestino sa West Bank na nakararanas ng pagdami ng mga pagsalakay, panliligalig at paghihigpit ng mga puwersang Israeli at ng ...
  Haiti: Inilantad ng isang bagong survey ang matinding karahasan sa Port-au-Prince
  Haiti: Inilantad ng isang bagong survey ang matinding karahasan sa Port-au-Prince
  Port-au-Prince, Haiti/Paris, France, 29 Pebrero 2024 –Inilantad ng isang survey na naglalayong suriin ang epekto ng kara...
  Gaza: Isa pang ospital napuwersang magsara sa gitna ng matinding pagsalakay ng mga Israeli sa Rafah
  Gaza: Isa pang ospital napuwersang magsara sa gitna ng matinding pagsalakay ng mga Israeli sa Rafah
  Napilitan ang Doctors Without Borders na huminto sa pagbibigay ng makasagip-bu...
  Sa pagtindi ng pagsalakay ng mga Israeli at dahil sa pagharang sa mga aid na dumarating, libo-libo ang napilitang tumakas mula sa Rafah
  Sa pagtindi ng pagsalakay ng mga Israeli at dahil sa pagharang sa mga aid na dumarating, libo-libo ang napilitang tumakas mula sa Rafah
  JERUSALEM/BARCELONA/PARIS/BRUSSELS, 8 Mayo 2024 – Sinimulan ng mga puwersang ...
  Sudan: Malalang krisis ng malnutrisyon sa kampo ng Zamzam sa gitna ng tumitindung karahasan sa North Darfur
  Sudan: Malalang krisis ng malnutrisyon sa kampo ng Zamzam sa gitna ng tumitindung karahasan sa North Darfur
  Habang tumitindi ang labanan sa paligid ng El Fasher sa North Darfur, Sudan, nagbigay ng babala ang Doctors Without Borders ukol sa malalang krisis...
  Tinuligsa ng ulat ng Doctors Without Borders ang mga “tahimik na pagpaslang” sa Gaza
  Tinuligsa ng ulat ng Doctors Without Borders ang mga “tahimik na pagpaslang” sa Gaza
  Makalipas ang mahigit anim na buwan ng digmaan sa Gaza, ang pinsala ay higit pa sa mga napatay ng mga pagbomba at mga airstrike ng mga Israeli.&nbs...