Skip to main content
  Palestinian Territories, October 2023 © Mahmud Hams/AFP

  Gaza:

  Mapanirang epekto ng pagsalakay sa Rafah

  Ang paglala ng pagsalakay ay lubhang nakahadlang sa mga serbisyo ng pangangalagang pangkalusugan. Maraming pasilidad na ang huminto ng operasyon. Kailangan ng isang agarang, patuloy na ceasefire.

  Kami ay naghahatid ng humanitarian na pagtulong medikal, na may kasarinlan at walang kinikilingan, para sa mga taong nangangailangan nito.

  Sa higit na 70 na bansa, ang Doctors Without Borders ay tumutulong sa mga taong apektado ng mga armadong labanan, epidemya, pandemya, mga natural na kalamidad, at pagkakabukod sa pangangalagang pangkalusugan.

  location
  72+

  Mga lugar at bansa kung saan mayroon kaming mga proyektong humanitarian

  ste
  16,272,300

  Nagsagawa ng medikal na konsultasyon ang aming mga humanitarian teams

  hos
  1,214,100

  Mga pasyenteng na-admit sa mga ospital o klinika ng MSF sa buong mundo

  *Mga bilang mula sa pinakahuling International Activity Report

  Pinakabagong Balita

  Gaza: Kailangang wakasan na ng Israel ang kampanya nito para sa kamatayan at pagkawasak
  Gaza: Kailangang wakasan na ng Israel ang kampanya nito para sa kamatayan at pagkawasak
  Pinuntirya ng mga puwersang Israel ang mga kampo sa Rafah, at ito ay nauwi sa pagkamatay ng dose-dosenang tao at daan-daan ang nagtamo ng p...
  Gaza: Kinokondena ng Doctors Without Borders ang pagsasagawa ng mga Israeli ng mga airstrike sa kampo ng mga nawalan ng tirahan sa Rafah
  Gaza: Kinokondena ng Doctors Without Borders ang pagsasagawa ng mga Israeli ng mga airstrike sa kampo ng mga nawalan ng tirahan sa Rafah
  Mariing tinuligsa ng Doctors Without Borders / Médecins Sans Frontières (MSF) ang madugong pagsalakay ilang araw lamang matapos ipag-utos ng Intern...
  West Bank: Nahaharap ang mga Palestino sa tumitinding karahasan at paghihigpit
  West Bank: Nahaharap ang mga Palestino sa tumitinding karahasan at paghihigpit
  Ang mga Palestino sa West Bank na nakararanas ng pagdami ng mga pagsalakay, panliligalig at paghihigpit ng mga puwersang Israeli at ng ...
  Haiti: Inilantad ng isang bagong survey ang matinding karahasan sa Port-au-Prince
  Haiti: Inilantad ng isang bagong survey ang matinding karahasan sa Port-au-Prince
  Port-au-Prince, Haiti/Paris, France, 29 Pebrero 2024 –Inilantad ng isang survey na naglalayong suriin ang epekto ng kara...
  Gaza: Isa pang ospital napuwersang magsara sa gitna ng matinding pagsalakay ng mga Israeli sa Rafah
  Gaza: Isa pang ospital napuwersang magsara sa gitna ng matinding pagsalakay ng mga Israeli sa Rafah
  Napilitan ang Doctors Without Borders na huminto sa pagbibigay ng makasagip-bu...
  Sa pagtindi ng pagsalakay ng mga Israeli at dahil sa pagharang sa mga aid na dumarating, libo-libo ang napilitang tumakas mula sa Rafah
  Sa pagtindi ng pagsalakay ng mga Israeli at dahil sa pagharang sa mga aid na dumarating, libo-libo ang napilitang tumakas mula sa Rafah
  JERUSALEM/BARCELONA/PARIS/BRUSSELS, 8 Mayo 2024 – Sinimulan ng mga puwersang ...
  Sudan: Inuudyukan ng Doctors Without Borders na protektahan ang mga sibilyan at mga ospital matapos ang pagbobomba malapit sa paediatric hospital
  Sudan: Inuudyukan ng Doctors Without Borders na protektahan ang mga sibilyan at mga ospital matapos ang pagbobomba malapit sa paediatric hospital
  Isang airstrike ang tumama malapit sa paediatric hospital ng Doctors Without Borders. Dahil dito, dalawang bata ang namatay at ang gusali ay nawasa...
  Sudan: Napilitan ang Doctors Without Borders na isuspinde ang suporta para sa Wad Madani dahil sa mga paghadlang at panliligalig
  Sudan: Napilitan ang Doctors Without Borders na isuspinde ang suporta para sa Wad Madani dahil sa mga paghadlang at panliligalig
  Ang mga kagyat na pangangailangan ng mga tao sa Wad Madani ay nakababahala at hindi natutugunan, subalit kinailangan pa rin ng Doctors Without Bord...