Skip to main content

    Apat na taon na: Patuloy ang karahasan sa mga Rohingya

    Julekha is Rohingya and lives in a refugee camp for Rohingya in Balukhali Area, Cox’s Bazar.

    Si Julekha ay Rohingya na nakatira sa refugee camp sa Balukhali Area, Cox’s Bazar. © Yusuf Sayman 

    Ang daan-daang libo na tumakas sa sistematikong pag-uusig ay sumali sa mga tumakas sa mga bansang ito mula pa noong 1990, kasunod ng sunod-sunod na karahasan at pag-uusig ng mga awtoridad ng Myanmar. Ngayon, mayroong humigit-kumulang na 900,000 mga Rohingya na lumikas sa Bangladesh at 154,000 sa Malaysia.

    Apat na taon na, at ang Doctors Without Borders ay nananatili sa Bangladesh, Myanmar at Malaysia, hinihimok ng isang pangako na bigyan ang komunidad ng Rohingya ng sapat na pag-access sa de-kalidad na pangangalagang medikal, at maging saksi sa kanilang kalagayan.