Skip to main content

  Tumutugon ang Doctors Without Borders sa krisis na kasalukuyang nagaganap sa Ukraine

  Susuportahan mo ba ang aming tugon sa krisis?

  Maaari mong tulungan ang aming mga medical team na makapaghatid ng emergency medical supplies at makapagbigay ng lunas sa mga taga-Ukraine sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon ngayon. 

  Paano kami tumutugon sa Ukraine

  Matapos ang ilang linggo ng spekulasyon, sinalakay ng mga puwersang Ruso ang ilang siyudad noong huling bahagi ng Pebrero 2022. Milyon-milyong Ukrainian ang nasa panganib ngayon.

  Di na makapaghihintay ang kahilingan para sa mga medical supply ng maraming mga ospital at pasilidad pangkalusugan sa mga bahagi ng Ukraine na apektado ng digmaan. Maghahanap ang Doctors without Borders ng mga paraan upang makapaghatid ng kinakailangang tulong sa mga lugar na nangangailangan nito.

  Maraming Doctors Without Borders international supplies ang ipapasok sa Ukraine sa mga darating na araw para upang maisakatuparan ang mga gawaing kaugnay ng medical re-supply. Nagsisidatingan na rin sa Ukraine mula sa Moldova, Hungary at Poland ang mga Doctors Without Borders medical team na may karanasan sa mga lugar na may mga tunggalian. 

  Naghahanda ang aming mga team sa iba’t ibang mga pangyayaring magbibigay sa amin ng pagkakataong pag-ibayuhin ang aming pagtugon. Kabilang rito ang pagbibigay ng surgical care, emergency medicine at pangangalaga para sa kalusugang pangkaisipan ng mga taong nawalan ng tirahan. Kasama sa aming kasalukuyang pagtugon ang mga sumusunod: 

  • Pagpapadala ng mga beteranong medical staff sa Ukraine upang suportahan ang mga naroon na;
  • Pagpapadala ng panibagong cargo shipment ng emergency medical supplies sa Ukraine;
  • Pagbibigay ng remote support sa mga ospital at doktor, kagaya ng telemedicine;
  • Pagbibigay ng mga kagamitang medikal para sa emergency surgery at pangangalaga sa trauma;
  • Paghahanda ng mga bodega at transportasyon para sa aming mga supply;
  • Pagtatasa sa mga pangangailangan ng bansa at sa posibilidad na marating ang mga siyudad tulad ng Odessa, Mykolaiv o Kherson.

  Maaari mong suportahan ang aming pagtugong medikal sa Ukraine sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon ngayon.

  Dumating na ang aming mga emergency team sa Polish-Ukrainian border at kasalukuyang nagsusumikap na maihatid ang kinakailangang staff at supply sa Ukraine at maglunsad ng mga emergency response activity sa magkabilang panig ng border. Magtatasa rin ang mga team sa border ng Ukraine, Russia at Belarus.

  Latest updates

  Ukraine: Pangangalaga para sa mga mahihinang taong naiwan noong digmaan
  Ukraine: Pangangalaga para sa mga mahihinang taong naiwan noong digmaan
  Kababalik lang ni Dr. Natalie Roberts ng Doctors Without Borders mula sa Ukraine, kung saan nasaksihan niya ang matitinding hamong kinakaharap ng mga ...
  Ukraine: Sa Odessa, “Naghahanda ang lahat para sa pinakamalalang maaaring mangyari”
  Ukraine: Sa Odessa, “Naghahanda ang lahat para sa pinakamalalang maaaring mangyari”
  Kababalik lang ni Carla Melki, emergency coordinator ng Doctors Without Borders / Médecins Sans Frontières (MSF), mula sa port city ng Odessa sa timog...
  Ukraine: Paano nagsusumikap ang Doctors Without Borders na marating ang mga lugar na pinaka-apektado ng mga tunggalian
  Ukraine: Paano nagsusumikap ang Doctors Without Borders na marating ang mga lugar na pinaka-apektado ng mga tunggalian
  Habang umaakyat ang bilang ng mga patay at sugatan sa Ukraine at daan-daang libong tao ang naghahanap ng matatakbuhan sa mga karatig-bansa, ang mga te...
  Emergency medical supplies, mabilis na inihatid sa Kyiv gamit ang tren mula sa bodega sa Ukraine
  Emergency medical supplies, mabilis na inihatid sa Kyiv gamit ang tren mula sa bodega sa Ukraine
  Noong 6pm ng ikalima ng Marso (Sabado), nakipagpulong ang isa sa mga Doctors Without Borders / Médecins Sans Frontières (MSF) emergency response team ...
  Doctors Without Borders, nagpakilos na ng tutulong sa Ukraine at mga karatig-bansa
  Doctors Without Borders, nagpakilos na ng tutulong sa Ukraine at mga karatig-bansa
  Sa paglikas ng daan-daang libong mga taong napilitang tumakas mula sa Ukraine, ang Doctors Without Borders ay nag-oorganisa ng emergency response acti...
  Ang ligtas na pagdaan at ang pagkakaroon ng access sa humanitarian aid ay karapatan, hindi pribilehiyo
  Ang ligtas na pagdaan at ang pagkakaroon ng access sa humanitarian aid ay karapatan, hindi pribilehiyo
  Pagkatapos ng mga makabagbag-damdaming ulat na natanggap namin mula sa Doctors Without Borders / Médecins Sans Frontières (MSF) staff na hindi makaali...
  Ukraine: Doctors Without Borders staff report dire conditions in Mariupol
  Ukraine: Doctors Without Borders staff report dire conditions in Mariupol
  The city of Mariupol is among the areas now heavily affected by the war in Ukraine.Multiple staff members of Doctors Without Borders / Médecins Sans F...
  Doctors Without Borders mobilizes response in Ukraine and nearby countries
  Doctors Without Borders mobilizes response in Ukraine and nearby countries
  As hundreds of thousands of people are forced to escape, Doctors Without Borders is working on setting up emergency response activities in Ukraine and...

  Suportahan ang aming pagtugong medikal

  Matutulungan mo ang aming mga medical team na makapaghatid ng mga emergency medical supply at makapagbigay ng lunas sa mga taga-Ukraine sa pamamagitan ng pagbigay ng donasyon ngayon.