Skip to main content

  Lindol sa Afghanistan: Nagpadala ang Doctors Without Borders ng teams sa mga pinaka-apektadong lugar

  MSF condemns an attack against one of its vehicles and suspends its activities in Bambu, Ituri

  © iAko M. Randrianarivelo/Mira Photo 

  afghanistan map earthquake response

  Sa Bermal sa probinsiya ng Paktika, nagtayo ang Doctors Without Borders ng klinikang bukas 24 oras. Sa klinikang ito, kung saan may walong kama, inaalagaan ang mga pasyente hanggang nasa tamang kondisyon na sila upang maisangguni sa ibang pasilidad para sa karagdagang paggamot. Sinusuportahan din namin ang mga outpatient activities, at meron kaming psychological counsellor na nagbibigay ng  psychological first aid sa mga  survivor. May surgical staff at komadrona ring umalis mula sa Khost noong Sabado upang magbigay ng karagdagang suporta sa team.

  Ang mga pasilidad pangkalusugan sa Gayan at Bermal ay binigyan ng mga donasyon ng medical supplies at mga tolda,at naghahanap din kami ng mga solusyon upang matiyak na ang mga tao’y may tubig na ligtas inumin, at na malilinisan nang mabuti ang mga pasilidad pangkalusugan.

  “Sa mga unang araw pagkatapos ng isang lindol, ang mga trauma injuries tulad ng mga baling buto at mga sugat ang pinakamalaking problema, pero ngayon, ang mga pangunahing inaaalala na namin ay ang dehydration at diarrhea, sanhi ng kakulangan ng malinis na tubig," sabi ni José Mas, Emergency Coordinator ng Doctors Without Borders.

  Categories