Skip to main content

  ประเด็นที่น่าสนใจ

  องค์การแพทย์ไร้พรมแดน (Médecins Sans Frontières - MSF หรือ Doctors Without Borders) เป็นองค์การมนุษยธรรมระหว่างประเทศทางการแพทย์ ซึ่งดำเนินงานโดยอิสระ เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ โรคระบาด การถูกตัดขาดจากบริการสาธารณสุข รวมไปถึงภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และภัยจากการกระทำของมนุษย์

  ความขัดแย้งในซูดาน
  ความขัดแย้งในซูดาน
  หนึ่งปีภายหลังจากสงครามเริ่มต้น ซูดานกำลังเผชิญหน้ากับหายนะครั้งใหญ่จากน้ำมือมนุษย์
  ภัยธรรมชาติ
  ภัยธรรมชาติ
  อนามัยการเจริญพันธุ์
  อนามัยการเจริญพันธุ์
  จดจำชาวโรฮิงญา - วิกฤตโรฮิงญา
  จดจำชาวโรฮิงญา - วิกฤตโรฮิงญา
  เมื่อไร้เส้นทางการหลบหนีที่ปลอดภัย ชาวโรฮิงญาถูกบีบให้ลี้ภัยผ่านช่องทางที่เต็มไปด้วยอันตราย การขู่เข็ญ การคุกคามทางเพศ และความตาย
  เราสามารถหยุดโรคติดต่อได้
  เราสามารถหยุดโรคติดต่อได้
  เรื่องควรรู้เกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบซี โรคหัด และวัณโรค
  ภาวะทุพโภชนาการ
  ภาวะทุพโภชนาการ
  ภาวะทุพโภชนาการ คือ ระเบิดเวลาที่คุกคามชีวิตผู้คนหลายล้านคนในภูมิภาคที่เปราะบางทั่วโลก
  แผ่นดินไหวทูรเคีย-ซีเรีย
  แผ่นดินไหวทูรเคีย-ซีเรีย
  เรามีทีมปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วย การสนับสนุนสถานพยาบาล การดำเนินงานคลินิกเคลื่อนที่ และการจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจ...
  วิกฤตการณ์ยูเครน
  วิกฤตการณ์ยูเครน
  เราทำงานในวิกฤตการณ์ยูเครนอย่างไร