Skip to main content

  เพราะการร่วมมือกันให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ต้องการความช่วยเหลือได้

  วันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้แล้วผ่านการร่วมบริจาครายเดือนกับเรา

  ​ในแต่ละเดือน เงินบริจาคของคุณจะช่วยเราส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปรักษาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฉุกเฉิน วางแผนภารกิจการรับมือด้านการแพทย์ และเตรียมพร้อมสำหรับการส่งทีมลงพื้นที่อยู่เสมอเมื่อเกิดเหตุขึ้น 

   

  Bag Banner

  เริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลง

  ​ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้สนับสนุนทั่วโลกของเราผ่านการร่วมบริจาครายเดือนได้แล้ววันนี้

  การบริจาครายเดือนส่งผลอย่างไร?

  ทีมแพทย์ของเราให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ในพื้นที่ขาดแคลน พวกเราทำงานใต้หลักความเป็นกลาง ความเป็นธรรม และพร้อมให้การรักษาผู้ป่วยโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

  การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจากผู้บริจาคเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการด้านการแพทย์ของเราทั่วโลกสามารถดำเนินไปได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ  เช่น การทำงานในประเทศเยเมน อัฟกานิสถาน และซูดานใต้

  การสนับสนุนที่เราได้รับเป็นประจำจากผู้บริจาครายเดือน ทำให้สามารถระดมทรัพยากรในการออกไปให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด หรือเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ ควบคู่ไปกับการวางแผนจัดโครงการทางการแพทย์ในระยะยาวได้อีกด้วย  

   

  ​คำสัญญาจากเราถึงคุณ ​

  เรามุ่งมั่นรักษามาตรฐานการทำงานระดับสูง รับผิดชอบต่อการดำเนินการสื่อสารกับผู้บริจาคอย่างสม่ำเสมอ องค์การแพทย์ไร้พรมแดนพร้อมรายงานให้ผู้บริจาคเห็นถึงความโปร่งใสและรับผิดชอบขององค์การผ่านระบบการตรวจสอบบัญชีที่เป็นสากลและเป็นอิสระ รวมทั้งจัดทำข้อมูลและรายงานเกี่ยวกับโครงการทั่วโลกเพื่อให้ผู้บริจาคได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

  10 ข้อสนับสนุนในการร่วมบริจาคกับเรา

  ทุกวันนี้มีผู้คนมากมายตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤต หลายครอบครัวอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยที่แออัด และมีอีกหลายคนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขเบื้องต้นได้ และพวกเขาและเธอต่างต้องการความช่วยเหลืออย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน นี่คือ 10 เหตุผลที่เงินบริจาคช่วยเหลือของคุณจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมหาศาล

   1. คุณช่วยเรารักษาชีวิตผู้คนนับล้าน

  เป็นเวลามากกว่า 50 ปีที่ทีมแพทย์ของเราได้ดูแลรักษาชีวิตของผู้คนที่ตกอยู่ในวิกฤต เช่น ในพื้นที่ขัดแย้งและภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือชีวิตผู้คนทั่วโลกเราได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 1999 และเรายังคงดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ ในปี 2020 เพียงปีเดียว ผู้ร่วมบริจาคช่วยให้เราสามารถดำเนินการทางการแพทย์ให้กับผู้คนได้มากกว่า 9 ล้านคน

  2. มีผู้คนรอการสนับสนุนจากคุณในการยุติโรคระบาดครั้งนี้

  ​โรคโควิด-19 แพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนเปราะบางในหลายพื้นที่ที่ระบบบริการสาธารณสุขยังไม่เพียงพอ เชื้อไวรัสหลากหลายสายพันธุ์ยังคงปรากฏเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและวัคซีนยังเข้าไม่ถึงพื้นที่ส่วนมากที่เราปฏิบัติภารกิจอยู่ ความช่วยเหลือจากคุณจะช่วยให้เราสามารถเดินหน้าดูแลรักษาชีวิตผู้คนในสภาวะวิกฤติได้ ควบคู่ไปกับการรณรงค์เพื่อสร้างความเท่าเทียมด้านการเข้าถึงวัคซีน

  3. การลงทุนของคุณจะไม่สูญเปล่า

  เงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณมอบให้เพื่อสนับสนุนการทำงานของ MSF จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างคาดไม่ถึง เราให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายเงินบริจาคของคุณให้มีประสิทธิภาพมากสูงสุด โดยมุ่งเน้นการใช้งบประมาณไปกับโครงการในการรักษาชีวิตผู้คนให้มากที่สุด ​โปรดพิจารณาการบริจาครายเดือนเพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้ต้องการความช่วยเหลือ

  4. เราจะไม่เงียบเฉย

  หลักการอันโดดเด่นที่เป็นหัวใจในการทำงานของเรา คือ ความมุ่งมั่นในการเป็นประจักษ์พยานในสถานการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือ หากทีมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของเราพบเห็นหรือรับทราบเกี่ยวกับปัญหาทุกข์ร้อนอันไม่สมควรเกิดขึ้น เราพร้อมตีแผ่เรื่องราวเหล่านั้น  

  5. เรายืนหยัดในหลักการความเป็นอิสระ

  องค์การที่พึ่งพางบประมาณจากภาครัฐหรือสถาบันอื่นใด มักเผชิญข้อจำกัดในการช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของภารกิจหรือขั้นตอนในการดำเนินการ แต่เงินบริจาคของคุณทำให้เราสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นอิสระ ไม่ขึ้นตรงกับใคร ขยายการเข้าถึงกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการรักษาชีวิตผู้คนให้ได้มากยิ่งขึ้น 

  6. องค์การแพทย์ไร้พรมแดนเป็นมากกว่าแค่องค์กรการกุศล เราเป็นหน่วยขับเคลื่อนสังคม

  เราเชื่อว่าทุกคนบนโลกมีสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ทีมงานของเราประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพอื่นๆ มากกว่า 41,000 คนในมากกว่า 70 ประเทศ  

  ร่วมบริจาครายเดือนตอนนี้เพื่อช่วยส่งมอบการดูแลที่มีคุณภาพไปยังผู้คนที่ขาดแคลนในทุกพื้นที่ทั่วโลก

  7. ของขวัญจากคุณจะช่วยผลักดันนวัตกรรมสำหรับช่วยชีวิตผู้คนได้

  ในบางโครงการ เราใช้กล้องสมาร์ตโฟนเข้ามาแทนอุปกรณ์การตรวจที่มีระบบการทำงานซับซ้อน ซึ่งสามารถวินิจฉัยโรคร้ายแรงผ่านการตรวจสอบจอประสาทตาของผู้ป่วย เรายังใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมโยงความช่วยเหลือจากคนจำนวนมาก เพื่อจัดทำแผนที่ชุมชนเปราะบางในพื้นที่ห่างไกล เราทำทุกวิถีทางที่จะช่วยให้เราช่วยรักษาชีวิตผู้คนให้ได้มากขึ้นและอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

  8. เราพร้อมเป็นหน่วยงานแรกที่เข้าสู่พื้นที่

  แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ขนส่งมากกว่า 90% ของเราปฏิบัติงานอยู่ในประเทศบ้านเกิด ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุด่วนขึ้น เราจะสามารถเข้าให้ความช่วยเหลือได้ทันที 

  9. เราไม่ละเลยทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน

  เราใช้ชุดข้อมูลที่ครบครันที่สุดเพื่อประเมินสถานการณ์ด้วยตนเองว่าพื้นที่ใดต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด การสื่อสารกับทีมงานในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอทำให้เรารับมือและป้องกันวิกฤตได้อย่างทันท่วงที โดยในหลายครั้งเราลงมือก่อนที่สถานการณ์เหล่านั้นจะปรากฏบนหน้าข่าว

  10. เรากำลังเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานทางการแพทย์ฉุกเฉิน

  เรากำลังเดินหน้าสู่แนวทางใหม่ในการปฏิบัติภารกิจ ตั้งแต่การสร้างคลังวัคซีนเพื่อให้ผู้คนเข้าถึงวัคซีนอีโบลาได้ ไปจนถึงการปฏิวัติการรักษาโรคเอดส์/เอชไอวี  

  องค์การแพทย์ไร้พรมแดนมีแนวทางในการทำงานที่โดดเด่น เราอาศัยความช่วยเหลือจากผู้สนับสนุนเช่นคุณในการคงเอกลักษณ์นี้ไว้ ดังนั้นในทุกครั้งที่คุณบริจาคเงินให้เรา คุณมั่นใจได้ว่าพวกเรากำลังรักษาชีวิตผู้คนทั่วโลกร่วมกัน

  ร่วมบริจาคกับเราวันนี้

  ​เราทำงานเพียงลำพังไม่ได้ ร่วมบริจาคกับเราวันนี้

  ภารกิจของเราเกิดขึ้นจากความช่วยเหลือของคุณและกลุ่มผู้สนับสนุนจากทั่วโลก 

  การบริจาครายเดือนทำให้เราสามารถให้การดูแลทางการแพทย์แก่ผู้ขาดแคลนได้อย่างต่อเนื่อง​ในช่วงเวลาที่พวกเขาต้องการมากที่สุด