Skip to main content

  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภารกิจของเรา เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
  ให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์

  การสนับสนุนของคุณจะขับเคลื่อนการทำงานของเรา

  ภารกิจของเราเกิดขึ้นได้ด้วยแรงสนับสนุนจากปัจเจกบุคคลและองค์กรต่างๆ ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง

  การสนับสนุนของคุณจะช่วยให้เราสามารถรับมือเหตุฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วในพื้นที่ซึ่งยากแก่การเข้าถึง

  Make a donation today

  การสนับสนุนการทำงานขององค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) จะช่วยขับเคลื่อนภารกิจด้านมนุษยธรรม ดำเนินการช่วยเหลือชีวิตผู้คนซึ่งประสบเหตุภัยพิบัติ ปัญหาความขัดแย้ง โรคภัย และโรคระบาดต่างๆ ในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก

  การร่วมมือที่เปี่ยมไปด้วยความหมาย

  เราอยากทำความรู้จักกับคุณและองค์กรของคุณ รวมถึงแนวทางการทำงานร่วมกัน ทีมงานที่มีประสบการณ์พร้อมติดต่อกับคุณทั้งทางโทรศัพท์หรือการนัดพบ

  ตัวอย่างรูปแบบความร่วมมือ และสิ่งที่จะได้รับ

  • คุณจะได้รับข้อมูลจากผู้จัดการความสัมพันธ์ที่จะคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
  • คุณและพนักงานสามารถเข้าร่วมรับฟังเรื่องราวประสบการณ์ตรงจากการทำงานภาคสนาม โดยบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ ของเรา ทั้งผ่านการจัดกิจกรรมบรรยาย หรือการสัมมนาผ่านทางออนไลน์
  • เราจะเผยแพร่ข้อมูลและความคืบหน้าต่างๆ เกี่ยวกับภารกิจด้านมนุษยธรรมทางการแพทย์อย่างสม่ำเสมอ
  • เราสามารถเปิดโอกาสให้พนักงานของคุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น กิจกรรม Mapathon ที่จะช่วยเติมเต็มข้อมูลที่ขาดหายบนแผนที่

  ประโยชน์ที่จะได้รับจากการร่วมมือกับองค์การแพทย์ไร้พรมแดน

  • สร้างความสามัคคีในกลุ่มพนักงาน เพื่อให้มีเป้าหมายร่วมกันในการผลักดันให้เกิดการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่จำเป็นในสังคมสำหรับผู้ที่ขาดแคลน
  • สร้างความแตกต่างให้แก่บริษัทและทำให้องค์กรโดดเด่นด้วยการยึดมั่นปฏิบัติตามแนวทางที่มีความสำคัญต่อส่วนรวม
  • ได้ร่วมงานกับองค์กรช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทางการแพทย์ชั้นนำของโลก ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี 1999
    

  องค์การแพทย์ไร้พรมแดนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปฎิเสธการบริจาคจากนิติบุคคลที่ประกอบกิจการอันอาจถือได้ว่าขัดกับเป้าหมายหมายของการปฏิบัติภารกิจมนุษยธรรมด้านการแพทย์ หรืออาจทำให้การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมของเราต้องดำเนินไปอย่างมีข้อจำกัด 

  องค์การฯ รับการสนับสนุนจากนิติบุคคลเป็นการทั่วไป เว้นแต่นิติบุคคลที่ประกอบกิจการโดยมีรายได้หลักมาจากการผลิตและ/หรือจำหน่ายจากสินค้าในอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ 

  • อุตสาหกรรมยาสูบ 
  • อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เช่น อาวุธสงคราม 
  • อุตสาหกรรมยา (ได้แก่ ยารักษาโรค เครื่องมือแพทย์ อาหารโภชนบำบัด วัสดุอุปกรณ์ในการวินิจฉัยโรคหรือในทางเทคนิคชีวภาพ และการวิจัยที่เกี่ยวข้อง) 
  • อุตสาหกรรมในเชิงสกัด (ได้แก่ การทำเหมืองแร่ การขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ หรือกิจการที่แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะอื่นๆ) 

  คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการรับบริจาค

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  ติดต่อเรา เพื่อพูดคุยกับทีมงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

  50 ปีของการปฏิบัติภารกิจทางการแพทย์

  เป็นเวลากว่า 50 ปีแล้ว ที่ทีมแพทย์ของเราลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาชีวิตผู้คนซึ่งได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง ภัยพิบัติ โรคระบาด และเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์อื่นๆ

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนภารกิจของเราได้เลยวันนี้