Skip to main content

ร่วมโครงการกับเรา เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
ให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์

ทำไมจึงควรร่วมโครงการกับเรา

ภารกิจของเราเกิดขึ้นได้ด้วยแรงสนับสนุนทั้งจากบุคคลและองค์กรต่างๆ ที่มีน้ำใจงามเช่นคุณ

การสนับสนุนของคุณจะช่วยให้เราสามารถรับมือเหตุฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วในพื้นที่ซึ่งหน่วยงานอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้

Make a donation today

การร่วมมือกับองค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) จะช่วยสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมในการช่วยเหลือชีวิตผู้คนซึ่งประสบเหตุภัยพิบัติ ปัญหาความขัดแย้ง โรคภัย และโรคระบาดต่างๆ ในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก

สร้างสัมพันธ์ที่เปี่ยมไปด้วยความหมาย

อันดับแรก เราอยากจะทำความรู้จักคุณ และบริษัทของคุณ รวมถึงแนวทางการทำงานร่วมกัน ซึ่งทีมงานที่เปี่ยมไปด้วยมนุษยสัมพันธ์อันดีของเรา พร้อมจะพูดคุยกับคุณทั้งทางโทรศัพท์หรือสามารถนัดพบได้เสมอ

ตัวอย่างรูปแบบความร่วมมือ และสิ่งที่จะได้รับ

  • คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้จัดการความสัมพันธ์ที่จะคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
  • คุณและลูกจ้างสามารถเข้าร่วมรับฟังเรื่องราวประสบการณ์ตรงจากการทำงานภาคสนาม โดยบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ ของเรา ทั้งผ่านการจัดกิจกรรมบรรยาย หรือการสัมมนาผ่านทางออนไลน์
  • เราจะแบ่งปันข้อมูลและความคืบหน้าต่างๆ เกี่ยวกับภารกิจมนุษยธรรมทางการแพทย์อย่างสม่ำเสมอ
  • เราสามารถเปิดโอกาสให้พนักงานของคุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น กิจกรรม mapathon ที่จะช่วยระบุข้อมูลที่ขาดหายไปในบริเวณต่างๆ บนแผนที่

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการร่วมมือกับองค์การแพทย์ไร้พรมแดน

  • สร้างความสามัคคีในหมู่พนักงานเพื่อให้มีเป้าหมายร่วมกันในการผลักดันให้เกิดการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่จำเป็นในสังคมสำหรับผู้ที่ขาดแคลน
  • สร้างความแตกต่างให้แก่บริษัทและทำให้องค์กรโดดเด่นด้วยการยึดมั่นปฏิบัติตามแนวทางที่มีความสำคัญต่อส่วนรวม
  • ได้ร่วมงานกับองค์กรช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทางการแพทย์ชั้นนำของโลก ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี 1999
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา เพื่อพูดคุยกับทีมงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

50 ปี แห่งภารกิจทางการแพทย์

ในทุกๆ วัน เป็นเวลากว่า 50 ปีมาแล้ว ที่ทีมแพทย์ของเราลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ เพื่อรักษาชีวิตผู้คนซึ่งได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง ภัยพิบัติ โรคระบาด และเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์อื่นๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนภารกิจของเราได้เลยวันนี้