Skip to main content

  เข้าร่วมกิจกรรม

  คุณสามารถทำความรู้จักและเป็นส่วนหนึ่งขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนได้หลากหลายวิธี อาทิ เข้าร่วมกิจกรรมของเรา มีส่วนร่วมบนช่องทางออนไลน์ รวมไปถึงการบริจาคที่ช่วยสนับสนุนให้เราได้ทำงานต่อไป

  เข้าร่วมงานอีเวนต์
  เข้าร่วมงานอีเวนต์
  คุณสามารถให้สนับสนุนของให้แก่องค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) โดยการเข้าร่วมงานอีเวนต์ของเรา อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีข้อจำกัดเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ขณะนี้อ...
  ติดต่อวิทยากร
  ติดต่อวิทยากร
  ทีมงานองค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) พร้อมแบ่งปันประกบการณ์การทำงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก
  มีส่วนร่วมบนสังคมออนไลน์
  มีส่วนร่วมบนสังคมออนไลน์
  มีส่วนร่วมกับเราทางออนไลน์และบนโซเชียลมีเดีย
  สมัครรับข่าวสาร
  สมัครรับข่าวสาร
  สมัครรับข่าวสารล่าสุด
  โอกาสในการสร้างความร่วมมือระดับองค์กร
  โอกาสในการสร้างความร่วมมือระดับองค์กร
  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภารกิจของเรา เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์