Skip to main content

  เกี่ยวกับเรา

  องค์การแพทย์ไร้พรมแดนดำเนินงานและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่มากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้คนที่ต้องการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข

  คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นมาขององค์การฯ นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี 2541 หลักปฏิบัติในการทำงาน และภารกิจด้านมนุษยธรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์โดยเลือกหัวข้อที่คุณสนใจด้านล่าง

  เราคือใคร
  เราคือใคร
  เราคือองค์การมนุษยธรรมระหว่างประเทศด้านการแพทย์ เราดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อช่วยชีวิตผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงครามโรคระบาด...
  ประวัติขององค์การฯ
  ประวัติขององค์การฯ
  องค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) ก่อตั้งขึ้นในปี 2514 (1971) ในฝรั่งเศสโดยกลุ่มแพทย์และนักข่าวในช่วงที่เกิดสงครามและความอดอยากในเบียฟรา ไนจีเรีย จุดมุ่ง...
  ติดต่อเรา
  ติดต่อเรา
  ติดต่อเรา