Skip to main content

  เกี่ยวกับเรา

  องค์การแพทย์ไร้พรมแดนดำเนินภารกิจอยู่ในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ต้องได้รับปฏิบัติทางการแพทย์

  คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่หน้างานที่องค์การฯ เข้าไป เกี่ยวกับภารกิจและหลักปฏิบัติ และความเป็นมานับแต่ก่อตั้งเมื่อปี 2514 ขององค์กรไม่แสวงกำไรเพื่อการแพทย์ด้านมนุษยธรรมแห่งนี้

  เราคือใคร
  เราคือใคร
  คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์การฯ และภารกิจที่เราปฏิบัติ ในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก
  ความเป็นมาของเรา
  ความเป็นมาของเรา
  องค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) ก่อตั้งขึ้นในปี 2514 (1971) ในฝรั่งเศสโดยกลุ่มแพทย์และนักข่าวในช่วงที่เกิดสงครามและความอดอยากในเบียฟรา ไนจีเรีย จุดมุ่ง...
  ติดต่อเรา
  ติดต่อเรา
  ติดต่อเรา