Skip to main content

  ลิเบีย: การทำงานขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนภายหลังพายุแดเนียล

  Doctors Without Borders logistics coordinator is supervising the convoy of medical material to be sent in Derna, Libya. © MSF

  หน่วยฉุกเฉินจากเมืองมิสราตะของ MSF เตรียมการแจกจ่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ในพื้นที่เมืองดัรนา ประเทศลิเบีย ปี 2566 © MSF

  ปัจจุบัน MSF กำลังปฏิบัติภารกิจอย่างใกล้ชิดกับสภาเสี้ยววงเดือนแดงประเทศลิเบีย (Libyan Red Crescent) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของปฏิบัติการในเมืองดัรนา หน่วยช่วยเหลือฉุกเฉินจะนำปัจจัยทางการแพทย์ไปแจกจ่ายในพื้นที่ อาทิ ถุงบรรจุร่างจำนวน 400 ใบ ชุดทำหัตถการ (ยาฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ห้ามเลือดอุปกรณ์เย็บแผล และผ้าปิดแผล) จำนวน 200 ชุด และเวชภัณฑ์ปฏิบัติการแพทย์สำหรับผู้บาดเจ็บ (ถุงมือแพทย์ ยาปฏิชีวนะ วัสดุทำแผล และหน้ากากอนามัย) จำนวน 250 ราย

  จากการลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์และเก็บข้อมูล เราพบการร่วมแรงร่วมใจกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน เราประเมินว่าสถานพยาบาลหลากหลายแห่งได้รับความเสียหายและต้องการการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการในการรักษาพยาบาลของผู้บาดเจ็บจากภัยพิบัติ ซึ่งการประเมินเบื้องต้นมีราว 30,000 ราย

   

  "องค์การแพทย์ไร้พรมแดนเดินทางไปถึงเมืองโทบรุก (Tobouk) เมื่อวานนี้ ข้อมูลที่เรามีในเวลานี้คือเมืองดัรนา (Derna) ถูกแบ่งออกเป็นฝั่งตะวันออกและตะวันตก ซึ่งส่งผลให้การคมนาคมข้ามฟากผ่านกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากเต็มไปด้วยความยากลำบาก ตอนนี้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะมาในนามขององค์กรหรือว่าส่วนตัว ได้ระดมกำลังเข้าให้ความช่วยเหลือ และยังมีอุปกรณ์ในความช่วยเหลือที่ยังไม่สามารถแจ้งรายละเอียดได้ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

  สิ่งจำเป็นมากที่สุดในเวลานี้คือถุงสำหรับบรรจุร่างผู้เสียชีวิต รวมถึงความต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ ทั้งนี้เราพบว่าพื้นที่ยังขาดบุคลากรทางสุขภาพจิตที่จะเข้ามาดูแลผู้ประสบภัย

  ตัวเลขของผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันจำนวนมากและประชาชนที่กลายเป็นบุคคลไร้ที่อยู่อาศัยมากกว่า 30,000 คน คือตัวบ่งชี้ว่านี่คือหายนะ พวกเขาต้องการที่พักอาศัยชั่วคราว สิ่งอุปโภค ชุดสุขอนามัย และสิ่งจำเป็นอื่น

  เป้าหมายหลักของ MSF ในวันนี้คือการเดินทางไปถึงเมืองดัรนา (Derna) ด้วยความร่วมมือของสภาเสี้ยววงเดือนแดงประเทศลิเบีย (Libyan Red Crescent) เราบริจาคถุงบรรจุร่างและชุดทำหัตถการมากกว่า 200 ชุด ภายหลังจากที่เราได้รับคำอนุมัติให้ดำเนินงาน ทีมงานของเราจะเริ่มปฏิบัติการอย่างเร็วที่สุดในการให้บริการทางการแพทย์ร่วมโรงพยาบาลและศูนย์อนามัย"

  - แมทธิว ชองต์เฆร็ล  รองผู้อำนวยฝ่ายการปฏิบัติการ ประจำประเทศลิเบียของ MSF

  Doctors Without Borders logistics coordinator is supervising the convoy of medical material in Misrata. Libya, September 2023. © MSF

  หน่วยฉุกเฉินจากเมืองมิสราตะของ MSF เตรียมการแจกจ่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ในพื้นที่เมืองดัรนา ประเทศลิเบีย ปี 2566  © MSF

  สนับสนุนการทำงานในสถานการณ์ฉุกเฉินของเรา

  บริจาคกับเราวันนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือให้เราส่งต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังเช่นในประเทศลิเบียและอีกหลายประเทศทั่วโลก