Skip to main content
  flood-affected people taking shelter in tents in the village of Johi, District Dadu, Sindh province, Pakistan. © MSF

  น้ำท่วมในปากีสถาน

  ปากีสถานได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง หลังเผชิญฤดูมรสุมอย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน กระทบประชาชนกว่า 33 ล้านราย

  เป็นระยะเวลากว่า 3 เดือนที่น้ำท่วมในปากีสถานสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงทั่วประเทศ และส่งผลกระทบอย่างยาวนานกับชุมชนต่างๆ ผู้คนจำนวนมากต้องอพยพออกจากหมู่บ้านและใช้ชีวิตหลายเดือนในค่ายพักแรมที่อาจจะมีหรือไม่มีที่พักพิง รวมถึงปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต

  ขณะนี้แม้น้ำจะลดลงแล้วในบางพื้นที่ และผู้คนบางส่วนกำลังเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านของตนเอง ทว่าพวกเขากลับต้องเผชิญกับบ้านและที่ดินที่ได้รับความเสียหาย ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ก็ถูกทำลายเช่นกัน ในอีกด้านหนึ่ง ยังมีผู้ที่ไม่สามารถหรือไม่พร้อมที่จะกลับไปยังหมู่บ้านของตนเพื่อเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วม โรคระบาดต่างๆ และสภาพอากาศในฤดูหนาวอันเลวร้าย ด้วยเหตุนี้ การให้บริการด้านสาธารณสุขและน้ำดื่มสะอาดสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงมีความจำเป็นต่อผู้คนในวงกว้าง

  ร่วมสนับสนุนภารกิจของเราในการปฏิบัติงานใต้ภาวะฉุกเฉิน

  การสนับสนุนของคุณจะช่วยให้เราสามารถส่งมอบความช่วยเหลือด้านการแพทย์อย่างเป็นอิสระและไม่แบ่งฝ่ายให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ โรคระบาด ภัยธรรมชาติ และไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในปากีสถานและทั่วโลกได้

  เรื่องราวล่าสุด

  ปากีสถาน: เหตุอุทกภัยยังดำเนินต่อไป
  ปากีสถาน: เหตุอุทกภัยยังดำเนินต่อไป
  องค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) พบผู้ป่วยด้วยโรคมาลาเรียและเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการจำนวนมากในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใน Sindh และ Eastern Balochist...
  ปากีสถาน: การทำงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน
  ปากีสถาน: การทำงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน
  Akeela รับตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการสื่อสารองค์กรขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนตั้งแต่ปี 2020 อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน Mir Gul Hassan Manju Shori Barun Naseerabad ห...
  ปากีสถาน: เรื่องเล่าเกี่ยวกับภาวะน้ำท่วมจาก Shahid
  ปากีสถาน: เรื่องเล่าเกี่ยวกับภาวะน้ำท่วมจาก Shahid
  Shahid Abdullah ผู้ประสานงานภาคสนามฉุกเฉินขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนใน Balochistan ปากีสถาน บรรยายสถานการณ์ในพื้นที่ประสบอุทกภัย
  pakistan floods msf emergency response map

  (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 10 มกราคม 2023)

  การปฏิบัติภารกิจขององค์การแพทย์ไร้พรมแดน 

  • การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยในคลินิกเคลื่อนที่กว่า 95,900 รายใน Sindh, Balochistan และ Khyber Pakhtunkhuwa

  • การส่งมอบถุงยังชีพกว่า 44,800 ชุด ซึ่งบรรจุข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดูแลสุขอนามัยและการประกอบอาหาร รวมถึงมุ้งและยาทากันยุงให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบใน Sindh, Balochistan และ Khyber Pakhtunkhuwa

  • การจัดหาน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคกว่า 465,494 ลูกบาศก์เมตรให้กับผู้ประสบอุทกภัยใน Sindh, Balochistan และ Khyber Pakhtunkhuwa

  • ผู้ป่วยกว่า 23,707 รายเข้ารับการรักษาโรคมาลาเรีย และอีกกว่า 7,458 รายเข้ารับการรักษาภาวะทุพโภชนาการที่คลินิกเคลื่อนที่ขององค์การฯ ใน Eastern Balochistan และ Sindh 

  ภารกิจช่วยเหลือฉุกเฉินใน Sindh

  แม้ระดับน้ำใน Sindh จะลดลงในบางพื้นที่แล้ว แต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังคงเผชิญกับน้ำท่วมสูงเช่นเคย ซึ่งทีมฉุกเฉินขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนก็ได้ดำเนินการคลินิกเคลื่อนที่ 6 แห่ง ซึ่งย้ายไปตามจุดให้บริการต่างๆ กว่า 24 แห่งต่อสัปดาห์ในเขต Dadu, Jacobabad, Sukkur และ Shahadat Kot จนถึงขณะนี้ MSF ได้ให้การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนกว่า 33,780 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคผิวหนัง มาลาเรีย โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ และท้องร่วง

  ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ทีมงานของเราพบผู้ป่วยโรคมาลาเรียจำนวนมากในเมือง North Sindh และ Johi และให้การรักษาไปแล้วกว่า 12,100 ราย ควบคู่ไปกับการแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องกว่า 4,148 ลูกบาศก์เมตร และถุงยังชีพกว่า 526 ชุด ซึ่งบรรจุข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดูแลสุขอนามัยให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ห่างไกล

  ใน North Sindh ทีมงานของเราพบเด็กจำนวนมากที่มีภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งกว่า 9,246 รายมีอายุต่ำกว่า 5 ขวบ จำแนกเป็นภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน 2,535 ราย และภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันปานกลาง 2,243 ราย

  ใน South Sindh ทีมงานของเราในเขต Dadu กำลังให้การรักษาพยาบาลผ่านคลินิกเคลื่อนที่ 3 แห่ง ซึ่งหมุนเวียนไปยังจุดให้บริการกว่า 11 แห่ง ขณะเดียวกันทีมงานด้านน้ำและสุขอนามัยก็ได้จัดหาน้ำดื่มสะอาดกว่า 444,460 ลูกบาศก์เมตร พร้อมแจกจ่ายถุงยังชีพกว่า 24,600 ชุดแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ขณะที่ในเขต Sanghar ทางทีมงานได้ส่งมอบน้ำดื่มสะอาดปริมาณ 5,120 ลูกบาศก์เมตรแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด 3 แห่ง รวมถึงแจกจ่ายถุงยังชีพ 6,000 ชุด ซึ่งบรรจุข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดูแลสุขอนามัยและการประกอบอาหาร ไปจนถึงมุ้งกันยุง ตลอดจนการบริการด้านการดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอดเช่นกัน

  ในเขต Keamari Karachi ทีมงานขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนกำลังปฏิบัติภารกิจในค่ายเต็นท์ประจำเมือง Karachi ซึ่งพวกเขาได้จัดตั้งศูนย์พักพิงกว่า 800 แห่ง และจัดหาน้ำดื่มสะอาดกว่า 10,000 ลิตรทุกวัน พร้อมติดตั้งห้องอาบน้ำและห้องสุขา 141 จุด และแจกจ่ายถุงยังชีพ 1,350 ชุด ซึ่งประกอบด้วยมุ้งกว่า 600 หลัง ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข

  ภารกิจช่วยเหลือฉุกเฉินใน Balochistan

  ใน Eastern Balochistan แม้ระดับน้ำจะลดลงในหลายพื้นที่ แต่เขตที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดอย่าง Sohbatpur และ Jaffarabad ยังคงจมอยู่ใต้น้ำเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ในพื้นที่อื่นๆ ยังคงมีน้ำท่วมขัง ซึ่งเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและบ่อเกิดของโรคระบาดต่างๆ เพิ่มความเสี่ยงให้กับครอบครัวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

  ใน Eastern Balochistan องค์การแพทย์ไร้พรมแดนจัดตั้งทีมแพทย์ 5 ทีม เพื่อปฏิบัติงานในเขต Naseerabad, Sohbatpur, Jaffarabad, Usta Muhammad และ Jhal Magsi อาทิ การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยนอกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมกว่า 1,000 รายต่อวัน อันเป็นผลสืบเนื่องจากน้ำท่วมขัง ซึ่งได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่มากับน้ำท่วมมีจำนวนมากขึ้นตามลำดับ ในทำนองเดียวกันทีมงานของเราก็ได้ให้การรักษาผู้ป่วยโรคมาลาเรียจำนวนมาก เด็กที่ขาดสารอาหารอย่างรุนแรง และผู้ที่ติดเชื้อทางเดินหายใจ โรคท้องร่วง และโรคผิวหนัง รวมถึงโรคติดเชื้อที่หู พร้อมจัดหาน้ำดื่มสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคกว่า 10 ล้านลิตรแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ทั้ง 5 เขตเช่นกัน

  ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ทีมฉุกเฉินขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนให้การรักษาผู้ป่วยโรคมาลาเรียไปแล้วกว่า 11,533 ราย โดยมีอัตราส่วนเชิงบวกมากกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากนี้เรายังพบผู้ป่วยจำนวนมากที่มีภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งในจำนวนนี้ได้มีการให้การรักษาพยาบาลแก่เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตรไปแล้วกว่า 3,965 ราย

  ในเดือนตุลาคม 2021 ทีมงานด้านน้ำและสุขอนามัยขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนได้ทำการติดตั้งโรงกรองน้ำ ซึ่งมีกำลังการผลิต 270,000 ลิตรต่อวันในเขต Jaffarabad โดยน้ำดื่มสะอาดกว่า 13,050,000 ลิตรจะถูกส่งมอบผ่านรถบรรทุกน้ำไปยังหมู่บ้านในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและค่ายผู้พลัดถิ่นทั้ง 5 เขตใน Eastern Balochistan เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการป่วยด้วยโรคที่มากับน้ำที่ปนเปื้อน

  ตั้งแต่ปี 2008 องค์การแพทย์ไร้พรมแดน ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข ได้เริ่มปฎิบัติงานในโรงพยาบาล DHQ ในเมือง Dera Murad Jamali ซึ่งล่าสุดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา พวกเราได้ส่งผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ เข้าไปร่วมปฏิบัติงานในภาคส่วนต่างๆ เพิ่มเติม พร้อมมอบเตียงเพื่อให้บริการผู้ป่วยในจาก 40 เตียงเป็น 69 เตียง โดยตั้งแต่เดือนกันยายน 2021 ทีมงานของเราได้ช่วยเหลือการทำคลอดกว่า 1,382 ครั้ง และนำเด็ก 1,142 รายเข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยในเด็ก

  องค์การแพทย์ไร้พรมแดนได้ให้คำปรึกษาทางการแพทย์กว่า 735 รายการใน Chaman และคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยนอกกว่า 1,890 รายการใน Quetta ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจหรือท้องเสียเฉียบพลัน ในขณะเดียวกันทีมงานด้านน้ำและสุขอนามัยยังได้จัดหาน้ำดื่มสะอาดมากกว่า 2,190 ลิตร และถุงยังชีพรวม 740 ชุด ซึ่งบรรจุข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดูแลสุขอนามัย การประกอบอาหาร และมุ้งกันยุงแจกจ่ายให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบใน  Quetta

  ภารกิจช่วยเหลือฉุกเฉินใน Khyber Pakhtunkhwa

  ในเขต Charsadda และ Nowshera ระดับน้ำได้ลดลงแล้ว และหลายครอบครัวได้ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม แหล่งน้ำในเขตที่ประสบอุทกภัย อาทิ Charsadda และ Nowshera ยังคงปนเปื้อนและเป็นแหล่งรวมรวบเชื้อโรคที่ไม่ควรมองข้าม เพื่อจัดการกับปัญหานี้ ทีมงานด้านน้ำและสุขอนามัยขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนได้เดินหน้าทำความสะอาดและซ่อมแซมแหล่งน้ำตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมา

  ในเขต Charsadda และ Nowshera ทีมแพทย์เคลื่อนที่ขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนจำนวน 4 ทีมได้ให้คำปรึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยนอก 9,000 รายสำหรับการติดเชื้อทางเดินหายใจ การติดเชื้อที่ตา ท้องเสียเฉียบพลัน การติดเชื้อที่ผิวหนังอย่างรุนแรง และโรคเรื้อรัง นอกจากนี้ทางทีมงานยังส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลใน Nowshera เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานด้านสถานพักฟื้นหรือ Isolation Unit สำหรับผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ขณะที่ทีมงานด้านน้ำและสุขอนามัยฉุกเฉินได้ติดตั้งระบบกรองน้ำ จัดหาน้ำดื่มสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภค 34 ลูกบาศก์เมตร ไปจนถึงการทำความสะอาดและขจัดสิ่งปนเปื้อนในบ่อน้ำ 500 บ่อในหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยในเขต Charsadda โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การทำความสะอาดบ่อน้ำ 1,500 บ่อภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2023 

  สำหรับทั้ง 2 เขตข้างต้นนี้ องค์การแพทย์ไร้พรมแดนได้แจกจ่ายถุงยังชีพรวมกว่า 11,386 ชุด ซึ่งบรรจุข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดูแลสุขอนามัย การประกอบอาหาร และมุ้งกันยุงจำนวน 14,107 มุ้งให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ขณะที่ในหมู่บ้านต่างๆ ในเขต Dera Ismail Khan ได้รับการจัดสรรถุงยังชีพสำหรับการดูแลสุขอนามัยในช่วงฤดูหนาวไปแล้วกว่า 5,000 ชุด 

  an MSF staff examines temperature and assessment of a malnutrition child during a mobile clinic setup in the Ghulam Muhammad Lashari village of Thul town of Jacobabad District in the Sindh Province of Pakistan

  เจ้าหน้าที่ขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและภาวะทุพโภชนาการของเด็กระหว่างปฏิบัติการคลินิกเคลื่อนที่ในจังหวัด Sindh ปากีสถาน ในเดือนตุลาคม 2022 © Asim Hafeez/MSF

  MSF staff and volunteers arranges Non Food Items (NFIs) kits for distribution

  เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนจัดเตรียมถุงยังชีพ ซึ่งบรรจุข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นที่ไม่ใช่อาหาร (Non Food Items) เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหมู่บ้านใกล้ Sanghar จังหวัด Sindh ปากีสถาน ในเดือนพฤศจิกายน 2022 © Asim Hafeez/MSF 

  An MSF’s Water and Sanitation Specialist – Umer is checking the water pipe fixings of the water filtration plant installed by MSF in district Jaffarabad, Eastern Balochistan.

  ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำและสุขาภิบาลขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนกำลังตรวจสอบการติดตั้งท่อน้ำภายในโรงกรองน้ำในเขต Jaffarabad, Eastern Balochistan ปากีสถาน ในเดือนตุลาคม 2022 © Zahra Shoukat/MSF

  องค์การแพทย์ไร้พรมแดนเริ่มปฏิบัติงานในปากีสถานในปี 1986 และปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ชาวปากีสถาน 1,738 รายและเจ้าหน้าที่จากนานาชาติ 53 รายที่ปฏิบัติงานใน 7 โครงการ โดยในปี 2022 ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่จากนานาชาติกว่า 50 รายเพื่อไปสนับสนุนการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่มเติม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบในปากีสถานและตอบสนองต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ขณะที่เจ้าหน้าที่ชาวปากีสถานหลายร้อยราย รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญในด้านอื่นๆ ยังเป็นแนวหน้าในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินนี้ ทำให้การปฏิบัติภารกิจของเราสามารถเข้าถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

  นอกจากนี้ องค์การแพทย์ไร้พรมแดนยังได้ปฏิบัติภารกิจตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ภายในปากีสถาน อาทิ แผ่นดินไหวในปี 2010 น้ำท่วมในปี 2010 และ 2016 การระบาดของโรคหัดและไข้เลือดออกในปี 2010 และ 2013 และโควิด-19 ในปี 2020 ถึง 2021 และเหตุการณ์น้ำท่วมในเมือง Dadu เขต Sindh ในปี 2020

  ร่วมสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ของเรา 

  การสนับสนุนของคุณจะช่วยให้เราสามารถส่งมอบความช่วยเหลือด้านการแพทย์อย่างเป็นอิสระและไม่แบ่งฝ่ายให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ โรคระบาด ภัยธรรมชาติ และไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในปากีสถานและทั่วโลกได้