Skip to main content

Memandangkan tujuan Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières (MSF) untuk membawa bantuan perubatan kepada mereka dalam kesusahan, tugas mungkin  dikendalikan di persekitaran aktif konflik, atau kawasan pasca konflik, yang mana wujudnya risiko, potensi bahaya dan ancaman berterusan kepada sekuriti dan keselamatan.

Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières (MSF) mengakui mustahil untuk mengenepikan semua risiko, namun melakukan yang terbaik sebagai sebuah organisasi untuk mengurangkan dan mengurus semua risiko ini melalui protokol sekuriti yang tegas dan komprehensif.

Petugas lapangan akan dimaklumkan sepenuhnya mengenai risiko berkaitan potensi misi sebelum menerima sebarang penempatan. Bekerja bersama Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières (MSF) adalah sepenuhnya pilihan peribadi; individu mesti menentukan untuk diri mereka tahap risiko dan keadaan mana mereka merasakan selesa, berdasarkan persefahaman menyeluruh dan telus terhadap kemungkinan yang mungkin mereka hadapi.

Apabila berada dalam misi, semua kakitangan Doctors Without Borders/Médecins Sans Frontières (MSF) wajib mematuhi sepenuhnya undang-undang dan peraturan keselamatan; kegagalan berbuat demikian mungkin mengundang pemecatan.