Skip to main content
  ผลการวิจัยทางคลินิกชิ้นสำคัญให้ทางเลือกใหม่ในการรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
  India
  ผลการวิจัยทางคลินิกชิ้นสำคัญให้ทางเลือกใหม่ในการรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
  ผลการวิจัยยาจากคลินิกในโครงการความร่วมมือ endTB นําเสนอสูตรยาใหม่หลายรูปแบบ ที่ใช้เวลารักษาสั้นลงสำหรับวัณโรคดื้อยาหลายขนานในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่
  วัณโรค
  ปากีสถาน: เหตุอุทกภัยยังดำเนินต่อไป
  Pakistan
  ปากีสถาน: เหตุอุทกภัยยังดำเนินต่อไป
  องค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) พบผู้ป่วยด้วยโรคมาลาเรียและเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการจำนวนมากในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใน Sindh และ Eastern Balochist...
  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
  โรคมาลาเรีย
  ภาวะทุพโภชนาการ