Skip to main content
  The impact of the earthquake on 6 February 2023. Idlib province, Northwestern Syria. Syria, 2023. © Omar Haj Kadour

  แผ่นดินไหวตุรเคีย-ซีเรีย

  MSF เร่งส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในสภาวะฉุกเฉิน

  เรามีทีมปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วย การสนับสนุนสถานพยาบาล การดำเนินงานคลินิกเคลื่อนที่ และการจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่

  วิกฤตแผ่นดินไหวตุรเคีย-ซีเรีย

  หลังจากเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงทางตอนใต้ของตุรเคียและทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ องค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) ซึ่งปฏิบัติภารกิจให้การสนับสนุนประชากรทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียอยู่แล้ว ได้ระดมทีมงานพร้อมกับพันธมิตรในท้องถิ่น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางการแพทย์ที่เพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ จนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายพันราย ในทั้ง 2 ประเทศ

  ข้อมูลล่าสุด

  การตอบสนองวิกฤตในซีเรีย ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2023: องค์การแพทย์ไร้พรมแดนส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ 30,232 ชุด ให้คำปรึกษาผ่านคลินิกเคลื่อนที่ 5,667 ครั้ง บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ 27 ตัน และสนับสนุนการดำเนินงานในโรงพยาบาล 32 แห่ง

  กิจกรรมบรรเทาทุกข์ขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนทั้งหมดในตุรเคียดำเนินการโดยอาศัยความร่วมมือกับพันธมิตรในท้องถิ่น

  การตอบสนองวิกฤตในตุรเคีย ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2023: องค์การแพทย์ไร้พรมแดนส่งมอบชุดสุขอนามัยกว่า 27,000 ชุด สิ่งของบรรเทาทุกข์กว่า 14,000 ชุด น้ำกว่า 20,000 ลิตร อาหารกว่า 180,000 มื้อหรือราว 9,000 รายการ และไม้กว่า 34 ตัน

  บทความที่เกี่ยวข้อง

  ซีเรียและตุรเคีย 1 เดือนต่อมา: เอาชีวิตรอดในซากปรักหักพัง
  ซีเรียและตุรเคีย 1 เดือนต่อมา: เอาชีวิตรอดในซากปรักหักพัง
  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 และ 7.6 แมกนิจูดถึง 2 ครั้งทางตอนใต้ของตุรเคียและทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรีย ซึ่งหลังจากเกิดแผ่น...
  ซีเรีย: ขบวนรถ MSF เคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรีย เดินหน้าบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
  ซีเรีย: ขบวนรถ MSF เคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรีย เดินหน้าบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
  องค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) เรียกร้องให้มีการเพิ่มจำนวนเสบียงด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วน ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณเสบียงน้อยกว่าก่อนเกิดภัยพิบัติค่อนข้างมาก...
  ตุรเคีย: "สิ่งสำคัญ คือ ความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ"
  ตุรเคีย: "สิ่งสำคัญ คือ ความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ"
  Ricardo Martínez ผู้ประสานงานด้านลอจิสติกส์ เป็นผู้นำทีมฉุกเฉินทีมแรกๆ ขององค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) เดินทางมาถึงตุรเคียหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เม...
  ไม่มีเวลาแล้ว เราต้องช่วยเหลือผู้คนในภูมิภาคนี้โดยด่วน
  ไม่มีเวลาแล้ว เราต้องช่วยเหลือผู้คนในภูมิภาคนี้โดยด่วน
  จากการประมาณการล่าสุด เหตุแผ่นดินไหวในตุรเคียและซีเรียได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 35,000 ราย และบาดเจ็บอีกนับหมื่นราย โดยAhmed Rahmo เจ้าหน้าที่ประสาน...
  แผ่นดินไหวซีเรีย: "โรงพยาบาลเต็มไปด้วยผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต"
  แผ่นดินไหวซีเรีย: "โรงพยาบาลเต็มไปด้วยผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต"
  จากการประมาณการล่าสุด แผ่นดินไหวในตุรเคียและซีเรียได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 35,000 ราย โดยในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรีย ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ไม่มีทาง...
  ตั้งแต่ชั่วโมงแรกของภัยพิบัติ ทีมแพทย์ของเราให้การรักษาผู้บาดเจ็บในพื้นที่ราว 200 ราย ขณะที่อีก 160 รายเดินทางมารับการรักษาที่คลินิกที่เราปฏิบัติงานทางตอนเหนือของ Idlib
  Sebastien Gay หัวหน้าทีมปฏิบัติการ

  องค์การแพทย์ไร้พรมแดนตอบสนองต่อวิกฤตแผ่นดินไหวในซีเรียอย่างไร

  องค์การแพทย์ไร้พรมแดนปฏิบัติภารกิจทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียเป็นเวลาหลายปี ทำให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรีย ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียได้รับผลกระทบน้อยกว่ามาก

  ทีมงานของเราได้ปรับเปลี่ยนวิธีการรับมือสถานการณ์ในซีเรีย เพื่อให้สามารถบรรเทาทุกข์และสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงที โดยหัวใจหลักของการปฏิบัติงานในช่วง 2-3 วันแรก คือ การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย ทั้งที่เป็นในส่วนของวัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรบุคคล ไปจนถึงการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยการให้บริการรถพยาบาล และส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในทันที

  ปัจจุบัน องค์การแพทย์ไร้พรมแดนได้เดินหน้าขยายจุดให้บริการคลินิกเคลื่อนที่ แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ ดำเนินกิจกรรมด้านน้ำ สุขอนามัย และโลจิสติกส์ และนำเสนอแนวทางการปฐมพยาบาลด้านจิตใจอย่างต่อเนื่อง

  ข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2023:

  • การส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์: 30,232

  • การให้คำปรึกษาผ่านคลินิกเคลื่อนที่: 5,667

  • การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต: 450

  • การส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์: 27 ตัน

  • การสนับสนุนการดำเนินงานในโรงพยาบาล: 32

  ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรีย

  สนับสนุนการรักษาพยาบาลใน Idlib และ Aleppoองค์การแพทย์ไร้พรมแดนสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลและสถานพยาบาล 32 แห่งใน Azaz, Afrin, Mare’, Bab El Hawa และเมืองต่างๆ ผ่านการบริจาคชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน ชุดปฐมพยาบาล เวชภัณฑ์ และผ้าห่ม นอกจากนี้ เรายังส่งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ อาทิ ศัลยแพทย์ ไปสนับสนุนการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่มีผู้บาดเจ็บหลั่งไหลเข้ามาจำนวนมาก

  ในสถานพยาบาล 4 แห่ง (โรงพยาบาลและคลินิก) ใน Idlib เราให้การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ และเพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลที่เราปฏิบัติงานอยู่ ด้วยการเพิ่มเต๊นท์ตรวจผู้ป่วยในแผนกผู้ป่วยนอก ในทำนองเดียวกัน เราได้ส่งรถพยาบาลของเรากว่า 90 คันไปยังพื้นที่ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

  คลินิกเคลื่อนที่: เราจัดตั้งคลินิกเคลื่อนที่ในศูนย์พักพิง 3 แห่ง และในค่ายต่างๆ อีก 11 แห่งทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรีย เพื่อให้บริการทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว

  บริการสุขภาพจิต: ทีมงานของเราเปิดตัว 'สายด่วนสุขภาพจิต' ที่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ โดยมีการสื่อสารในชุมชนผ่านนักส่งเสริมสุขภาพและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตของเรา

  มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยใน Aleppo เราร่วมกับพันธมิตรในท้องถิ่นแจกจ่ายอาหารและผ้าห่มให้กับกว่า 500 ครอบครัวในศูนย์พักพิงใน Afrin

  ในทำนองเดียวกัน เราได้แจกจ่ายชุดสิ่งของบรรเทาทุกข์กว่า 800 ชุด ซึ่งประกอบด้วยชุดสุขอนามัย เครื่องครัว ชุดกันหนาว และผ้าห่ม ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบใน Jindires ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด รวมถึงใน Azaz และ Mare’ และหมู่บ้านรอบๆ

  เราได้ส่งมอบผ้าห่มทั้งหมด 19,594 ผืนในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรีย

  การส่งมอบความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างทันท่วงทีแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่มีที่พักพิงในสภาพอากาศหนาวเย็นเช่นนี้ จะยังคงเป็นความสำคัญอันดับต้นๆ สำหรับทีมของเรา เราจะประเมินความต้องการและปรับเปลี่ยนการตอบสนองของเราต่อไป

  การบริจาค/การส่งมอบความช่วยเหลือให้กับภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรีย: 

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2023 ขบวนรถช่วยเหลือขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนจำนวน 15 คัน ซึ่งบรรทุกเต็นท์ 1,234 หลัง และชุดกันหนาวสำหรับนำไปแจกจ่ายในวันต่อๆ ไป

  นอกจากนี้ เรายังได้นำเข้าเวชภัณฑ์อีก 24 ตัน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการยกระดับการปฏิบัติภารกิจทางการแพทย์

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรีย

  ไม่พบรายงานความเสียหายหรือการบาดเจ็บร้ายแรงที่โครงการของเราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียและในพื้นที่ใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม ทีมงานกำลังเดินหน้าตรวจสอบโอกาสที่จะให้การสนับสนุนพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในส่วนอื่นๆ ของซีเรียอย่างเต็มความสามารถ

  องค์การแพทย์ไร้พรมแดนทำอะไรในซีเรียก่อนเกิดแผ่นดินไหว

  ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรีย องค์การแพทย์ไร้พรมแดนกำลังให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 7 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยแผนกรักษาแผลไฟไหม้ 1 แห่ง นอกเหนือจากศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิ (PHC) 12 แห่ง และรถพยาบาลอีก 3 คันสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย นอกจากนี้ เรายังให้บริการคลินิกเคลื่อนที่ 11 แห่งในค่ายผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ (IDP) ควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำและสุขอนามัยในค่ายผู้พลัดถิ่นราว 100 แห่งในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

  ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรีย เราเปิดบริการคลินิกดูแลสุขภาพเบื้องต้น ให้การรักษาโรคไม่ติดต่อ การดูแลบาดแผลเคลื่อนที่ และโรงงานผลิตน้ำภายใต้กระบวนการรีเวอร์สออสโมซิส (reverse osmosis) เพื่อจัดหาน้ำดื่มที่ปลอดภัยในค่าย Al-Hol นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล อาทิ แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) แผนกฉุกเฉิน และโปรแกรมโภชนาการ และปัจจุบันเรามีทีมงานที่มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของเด็ก ซึ่งมีแนวโน้มค่อนข้างสูง

  มากกว่านั้น นับตั้งแต่มีการประกาศการระบาดของอหิวาตกโรค องค์การแพทย์ไร้พรมแดนได้ตอบสนองโดยการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนแผนกรักษาผู้ป่วยอหิวาตกโรคและจุดจ่ายน้ำในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทางตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรีย แม้ว่าปัจจุบันกิจกรรมเหล่านี้จะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย เนื่องจากไม่มีผู้ป่วยหรือผู้ป่วยหนักรายใดมาเข้ารับการรักษาที่ศูนย์ปฏิบัติงานของเรา แต่เรายังคงติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์และพร้อมรับมือหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

  องค์การแพทย์ไร้พรมแดนตอบสนองต่อวิกฤตแผ่นดินไหวในตุรเคียอย่างไร

  กิจกรรมบรรเทาทุกข์ขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนทั้งหมดในตุรเคียดำเนินการโดยอาศัยความร่วมมือกับพันธมิตรในท้องถิ่น เนื่องจากองค์การแพทย์ไร้พรมแดนยังไม่ได้จดทะเบียนในตุรเคีย ดังนั้นแนวปฏิบัติดังกล่าวจึงเป็นวิธีเดียวที่เราสามารถดำเนินการ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ

  ข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2023:

  • ส่งมอบชุดสุขอนามัยกว่า 27,000 ชุด

  • ส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์กว่า 14,000 รายการ

  • ส่งมอบน้ำกว่า 20,000 ลิตร

  • ส่งมอบอาหารกว่า 180,000 มื้อ

  • ส่งมอบอาหารกว่า 9,000 รายการ

  • ส่งมอบไม้กว่า 34 ตัน

  การบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น น้ำดื่ม และอาหาร

  Adiyaman: ทีมองค์การแพทย์ไร้พรมแดนบริจาคเครื่องปั่นไฟ ชุดสุขอนามัย และสิ่งของบรรเทาทุกข์กว่า 7,000 ชุด ซึ่งประกอบด้วยผ้าห่ม ถุงนอน พาวเวอร์แบงค์ เตาไฟฟ้า ผ้าอ้อมเด็ก และเสื้อชั้นในกันหนาว นอกจากนี้ เรายังส่งมอบน้ำกว่า 20,000 ลิตร รถขนส่งยา และเชื้อเพลิงสำหรับคลินิกเคลื่อนที่

  Elbistan: เราบริจาคชุดสุขอนามัย 250 ชุดและเสื้อชั้นในกันหนาว 400 ชุดสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน (เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และทีมค้นหาและกู้ภัย) รวมทั้งส่งมอบอาหารให้กับหมู่บ้านต่างๆ ในเขตชานเมืองของ Elbistan

  Gaziantep: เราบริจาคชุดสุขอนามัย 3,000 ชุดให้กับ Turkish Red Crescent

  Islahiye: เราบริจาคทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์และไม่ใช่ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลและค่ายผู้พลัดถิ่นใน Islahiye ซึ่งรวมถึงชุดสุขอนามัยแก่ Turkish Red Crescent

  Hatay: เราบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์กว่า 3,000 ชุด เต็นท์ และชุดสุขอนามัย 14,000 ชุด รวมทั้งส่งมอบอาหารและน้ำให้กับโรงพยาบาล นอกจากนี้ ทีมองค์การแพทย์ไร้พรมแดนยังได้บริจาคอาหารกว่า 8,000 รายการ อาทิ ขนมปังและชุดอาหาร ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพน้ำและสุขอนามัยในเมืองและค่ายชั่วคราวสำหรับผู้พลัดถิ่น เช่น การติดตั้งห้องอาบน้ำกว่า 60 แห่งในค่าย และจุดจ่ายน้ำ 3 จุดในสวนสาธารณะ

  มากกว่านั้น องค์การแพทย์ไร้พรมแดนยังสนับสนุนองค์กรพันธมิตรในการดำเนินการคลินิกเคลื่อนที่ โดยมุ่งเน้นที่การดูแลแม่และเด็ก (การดูแลก่อนคลอด การดูแลทารกแรกเกิด การดูแลทารกและเด็ก) ตลอดจนบริจาคยารักษาโรคหิด

  Kilis: เราสนับสนุนการแจกจ่ายอาหารร้อน 180,000 มื้อแก่ 6,000 คนในค่าย 4 แห่งใน Kilis ร่วมกับ IBC และ Turkish Red Crescent (ซึ่งไม่ใช่พันธมิตรโดยตรง แต่ประสานงานผ่าน IBC)

  Nurdağı: เราประเมินความต้องการน้ำดื่มในพื้นที่ชนบทของเขต Nurdağı

  Kahramanmaras, Pazarcik และ Kayseri: เราบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์ เช่น ถุงนอน เสื้อผ้ากันหนาวสำหรับทารก ของใช้ส่วนตัว และชุดสุขอนามัย ทีมงานของเรายังส่งมอบผักและผลไม้สดให้กับองค์กรที่จัดอาหารให้กับผู้พลัดถิ่น

  Malatya: เราบริจาคชุดสุขอนามัย 500 ชุดและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 150 ห่อให้กับผู้คนในค่ายและหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกล

  Mental health support

  Hatay, Kahramanmaras, Pazarcik and Kayseri: Doctors Without Borders has provided mental health and psychosocial support for people affected by the earthquake, including volunteers and search and rescue teams engaged in the response through individual and group work, as well as by donating pedagogical material for psycho-social workshops.

  เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างจำกัดในแง่ของความต้องการทางการแพทย์ ขณะนี้เราทราบเพียงว่าโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการจัดเก็บคลังเลือดเพื่อดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ อย่างไรก็ตาม เราสามารถยืนยันได้ว่า ณ ตอนนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่การจัดหาที่พักพิง การแจกจ่ายสิ่งของเครื่องใช้ เช่น ผ้าห่ม เสื้อผ้า ซึ่งภารกิจทั้งหมดในตุรเคียจะดำเนินการร่วมกับ International Blue Crescent พันธมิตรซึ่งเราร่วมงานด้วยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งล่าสุดใน Izmir เมื่อปี 2020
  Michel Lacharité หัวหน้าทีมฉุกเฉิน

  องค์การแพทย์ไร้พรมแดนยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานท้องถิ่นในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียและหน่วยงานภาครัฐในตุรเคีย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางการแพทย์ที่เพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่

  View of Kahramanmaraş after the earthquakes. Türkiye, February 2023. © International Blue Crescent

  Kahramanmaraş หลังเกิดแผ่นดินไหวในตุรเคีย กุมภาพันธ์ 2023 © International Blue Crescent

  View of Idlib province, Northwestern Syria.Syria, February 2023. © Omar Haj Kadour

   Idlib ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรีย กุมภาพันธ์ 2023 © Omar Haj Kadour

  เหตุฉุกเฉิน

  ช่วยเราส่งมอบความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวตุรเคีย-ซีเรียวันนี้