Skip to main content

  Mga pinakabagong balita at kuwento.

  Nabigong pagtugon sa COVID-19 sa Brazil, patungo sa isang humanitarian catastrophe
  Brazil
  Nabigong pagtugon sa COVID-19 sa Brazil, patungo sa isang humanitarian catastrophe
  Mahigit labindalawang buwan na ang COVID-19 emergency sa Brazil, pero wala pa ring epektibo, sentralisado at maayos na tugon sa pandemya. Ang kakulang...
  COVID-19 (Coronavirus disease)