Skip to main content

    Mga pinakabagong balita at kuwento.

    Ang tatlong banta ng pagbabago ng klima, mga alitan, at mga health emergency: Isang nakamamatay na kombinasyon para sa mga mahihinang populasyon na nasa delikadong sitwasyon
    Mali
    Ang tatlong banta ng pagbabago ng klima, mga alitan, at mga health emergency: Isang nakamamatay na kombinasyon para sa mga mahihinang populasyon na nasa delikadong sitwasyon
    Geneva (MSF/ICRC) – Ang pagbabago sa klima ay hindi isang bantang malayo pa sa atin. Ngayon pa lang ay lubha nang naaapektuhan ang mga mahihinang tao ...