Skip to main content

  Mga pinakabagong balita at kuwento.

  Mga Kaguluhang Pampulitika sa Myanmar: Banta sa Pangangalaga para sa mga Nabubuhay nang may HIV
  Myanmar
  Mga Kaguluhang Pampulitika sa Myanmar: Banta sa Pangangalaga para sa mga Nabubuhay nang may HIV
  Pagkatapos maagaw ng mga militar ang kapangyarihan mula sa pamahalaan ng Myanmar—isang pamahalaang inihalal ng mga tao sa pamamagitan ng demokratikong...
  HIV/AIDS