Skip to main content

  Browse the latest new, stories and updates from Doctors Without Borders.

  Ang Paghilom ng Mga Sugat na Dala ng Karahasang Sekswal sa Central African Republic
  Central African Republic
  Ang Paghilom ng Mga Sugat na Dala ng Karahasang Sekswal sa Central African Republic
  Ang sexual violence, o karahasang sekswal ay naging isang isyung iniuugnay sa pampublikong kalusugan sa Central African Republic (CAR) nitong nakaraan...
  Sexual violence