Skip to main content

  Browse the latest stories.

  Ukraine: Pangangalaga para sa mga mahihinang taong naiwan noong digmaan
  Ukraine
  Ukraine: Pangangalaga para sa mga mahihinang taong naiwan noong digmaan
  Kababalik lang ni Dr. Natalie Roberts ng Doctors Without Borders mula sa Ukraine, kung saan nasaksihan niya ang matitinding hamong kinakaharap ng mga ...
  War and conflict