Skip to main content

  Browse the latest new, stories and updates from Doctors Without Borders.

  Baha sa Pakistan: Kwento ni Shahid
  Pakistan
  Baha sa Pakistan: Kwento ni Shahid
  Si Shahid Abdullah ay ang emergency field coordinator ng Doctors Without Borders / Médecins Sans Frontières (MSF) sa Balochistan, Pakistan. Inilarawan...
  Natural disasters
  Emergency response
  Pakistan: Tumutugon sa emergency sa sariling tahanan
  Pakistan
  Pakistan: Tumutugon sa emergency sa sariling tahanan
  Si Akeela, na isang outreach counsellor ng Doctors Without Borders / Médecins Sans Frontières (MSF) mula pa noong 2020, ay nanirahan sa nayon ng Mir G...
  Natural disasters