Skip to main content
  woman. rakhine, myanmar.

  Alalahanin ang mga Rohingya

  Mula sa Myanmar, nagsilikas sila sa Bangladesh, Malaysia at sa ibang mga bansa. Hanggang ngayon, hindi sila nabibigyan ng proteksyon, wala silang estado, at patuloy silang namumuhay nang walang katiyakan kung ano ang kanilang kahihinatnan.  

  Ano ang krisis sa mga Rohingya refugee?

  Dahil sa mga alitan at sakuna, 82 milyong tao ang napilitang lisanin ang kanilang tirahan. Sa modernong kasaysayan ng mundo, ito ang pinakamalaking bilang ng mga nawalan ng tirahan. Ngunit di napagtatanto ng marami na ang isa sa pinakamalaking krisis ng mga refugee ay nangyayari sa Asya.

  Ilang dekada nang nakararanas ang mga Rohingya ng pag-uusig at pang-aabuso. Marami sa mga naiwan sa Myanmar ang puwersadong pinatira sa mga kampo sa estado ng Rakhine, matapos silang marahas na pinaalis mula sa kanilang mga tahanan, at sinunog ang kanilang mga komunidad. May mga tumakas na nakipagsapalaran sa paglakbay patungo sa mga bansang tulad ng Bangladesh, Malaysia, Cambodia, Thailand at India.

  Ngayon, halos isang milyong Rohingya refugee ang nagsisiksikan sa distrito ng Cox's Bazar sa Bangladesh, sa pinakamalaking displacement camp sa mundo. Marami sa mga Rohingya ay nakatira sa Penang, Malaysia, na kanilang nararating sa pamamagitan ng pagtawid sa Andaman Sea lulan ng mga maliliit at punong-punong mga bangka. Sa Banda Aceh, Indonesia naman ay may apat na kampo kung saan nakatira ang mga Rohingya refugee. 

  30 taon na ang nakalipas mula noong ginawa ng Myanmar ang kontrobersyal na desisyon na huwag ibigay sa mga Rohingya ang kanilang karapatang konstitusyonal sa pagkamamamayan. At hanggang ngayon, nananatiling walang estado ang mga Rohingya. Wala silang mga pangunahing karapatan at kalayaaan, at ni hindi sila kinikilala ng batas bilang mga refugee. Dahil dito, wala rin silang nakukuhang proteksyon at naiiwan silang nakabitin sa ere nang walang malinaw na maaasahan para sa kinabukasan. Ang komunidad sa rehiyon, at maging sa daigdig, ay may responsibilidad na tumulong sa mahigit isang milyong desperadong kapwa-tao natin. Mayroon din silang mga karapatang matanggap, matulungan, at maisama. Ngunit sa kasamaang-palad, tila wala silang maaasahan.

  Kailangan ng mga Rohingya ng mga pangmatagalan at matatag na solusyon. Hindi maaaring patuloy silang isawalang-bahala o kalimutan, na para bang sila’y mga tau-tauhan lang sa isang larong politikal.

  Rohingya Child - Richard Swarbrick © 2020

  Ano ang alam mo tungkol sa Rohingya refugee crisis?

  Subukan ang iyong kaalaman.

  Mga Kuwento ng Rohingya

  Nakatira kami sa isang nakabukas na kulungan. Mistulang impiyerno ang buhay ng isang refugee, at walang ipinagkaiba ang bawat araw. Minsa’y kinakagat ko ang aking sarili upang malaman ko kung may nararamdaman pa ako, at sinubukan ko na ring magpakamatay.
  Faruk, Rohingya refugee sa Cox's Bazar
  Basahin: Bakit walang estado ang mga Rohingya?
  Basahin: Bakit walang estado ang mga Rohingya?
  Basahin: Sino ang tutulog sa mga Rohingya?
  Basahin: Sino ang tutulog sa mga Rohingya?
  Pakinggan: Ako si Nurul Hoque
  Pakinggan: Ako si Nurul Hoque
  Tingnan: Ang buhay ng mga Rohingya sa Myanmar
  Tingnan: Ang buhay ng mga Rohingya sa Myanmar

  Ang mga Rohingya: Inusig sa Myanmar, pinatira nang may pagpigil sa Bangladesh, puwersahang dinala at nakatira nang ilegal sa Malaysia at sa ibang mga lugar

  rohingya crisis map

  Nagbibigay ang Doctors Without Borders ng pangangalagang medikal para sa mga Rohingya.

  Sa Myanmar, nagsasagawa kami ng mga mobile clinic at health outreach sa Estado ng Rakhine. Kasama sa mga aktibidad ang kalusugang pangkaisipan, sexual reproductive health at  ang pagbibigay ng suporta sa mga survivor ng karahasang sekswal at ng karahasang batay sa kasarian.

  Sa aming mga pasilidad sa Cox's Bazar, Bangladesh, nagbibigay kami ng pangunahing pangangalagang pangkalusugan, kabilang ang pangangalaga sa maternity, kalusugang pangkaisipan, at mga indibidwal na konsultasyon para sa kalusugang pangkaisipan.

  Sa Malaysia, kasama sa aming mga pangunahing aktibidad sa pangangalagang pangkalusugan ang edukasyon sa kalusugan, suportang psychosocial, at pagpapayo sa kalusugang pangkaisipan sa pamamagitan ng mga mobile clinic na nakabase sa komunidad at sa isang fixed clinic sa Penang.

  Give Me Hope Richard Swarbrick

  Kailangan ng mga Rohingya ang tulong ninyo.

  Sa Myanmar, Bangladesh at Malaysia, ang Doctors Without Borders ay kumikilos upang suportahan ang pangunahing pangangalagang pangkalusugan ng mga Rohingya. Kasama rito ang kalusugang pangkaisipan, sexual reproductive health at ang pagbibigay ng suporta sa mga survivor ng karahasang sekswal at ng karahasang batay sa kasarian. 

  Sa tulong ninyo, patuloy naming maibibigay ang suportang kinakailangan nila, at ng iba pang mga taong may pinagdaraanang krisis.